عوامل موثر بر گلدهی

عوامل موثر در گلدهی :
بسیاری از کشاورزان خوشحال و راضی هستند و برداشت خوبی داشته اند و متاسفانه خیلی ها هم به عملکرد مورد انتظار خود نرسیده اند و نگران دلیل این کاهش عملکرد هستند.
اکنون زمان آن رسیده است که دلایل عملکرد پایین مزرعه خود را بررسی نمایید و از فرصت باقیمانده استفاده کنید تا سال آینده مشکل امسال را نداشته باشید.
متاسفانه تا مزرعه گل نمیدهد اکثرا مشکل خود را در اثرندادن کود یا بد بودن کودهای سال قبل خود میداننددر حالی که عوامل خیلی زیادی در این امر موثر می باشد.
متاسفانه امسال شرایط دمایی اصلا خوبی برای زعفران نداشتیم و این گرم شدن هوا در اواسط مهرماه باعث تنش بسیار شدیدی شد و گلدهی را با مشکل مواجه کرد. برای اینکه بدانید چرا گل مزرعه شما کم بوده سعی میکنیم تک تک عوامل کاهش گلدهی را بررسی کنیم تا شما بتوانید با بررسی همه این موارد دلیل عدم موفقیت خود را بیابید.

۱- پیاز آلوده : باید پیاز ها کاملا سالم باشند، کنه و قارچ یکی از دلایل اصلی کاهش عملکرد میباشد. حتما پیازها را از چندین نقطه مزرعه از خاک بیرون آورده و برای کنترل از نظر داشتن کنه و قارچ به یک کارشناس متخصص رجوع کنید.
۲-اندازه پیاز: هر پیاز برای اینکه گل داشته باشد باید وزنی بیشتر از هشت گرم داشته باشد اگر وزن آن کمتر از هشت گرم باشد گل نخواهد داشت و فقط بحث رویشی دارد. این قسمت مربوط به تغذیه میباشد و در صورت درست نبودن مدیریت تغذیه پیاز ها ریز شده و کاهش عملکرد حتمی است.
۳- تعداد پیاز و یا همان مقدار پیاز در هکتار: هر چه مقدار پیاز هنگام کشت بیشتر باشد در آینده برداشت بیشتری در سالهای اول خواهید داشت.یعنی در دو مزرعه همسن مزرعه ای که پیاز بیشتری ریخته شده قطعا گل بیشتری خواهد داشت. البته تغذیه خوب باعث افزایش سریع تعداد پیاز شده و هر چه پیاز بیشتر داشته باشیم گل بیشتری خواهیم داشت البته این همیشگی نیست و بعد از چند سال که تعداد پیاز در یک نقطه خیلی زیاد میشود بر اثر رقابت در برداشت آب و مواد غذایی قطعا کاهش عملکرد خواهیم داشت.به عبارت بهتر هم تعداد کم پیاز و هم تعداد خیلی زیاد پیاز باعث کاهش گلدهی است.
۴- عمق پیاز: پیاز مادري که امسال گل داده در بهمن ماه از بین میرود و روی پیاز مادري پیاز دختری شکل گرفته و باعث میشود هر سال پیاز ها به سطح خاک نزدیک شوند و سال به سال از عمق کشت کاسته شود یعنی اگر شما در عمق ۲۵ سانتیمتر کاشته اید بعد از پنج سال عمق پیازها به کمتر از ۲۰ سانتیمتر میرسند.و این باعث میشود تنش های محیطی همچون سرما، گرما و کاهش رطوبت در پیاز ها تاثیر منفی بگذارند و گلدهی کاهش یابد.عمق پیاز با توجه به بافت خاک که شنی باشد ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر و اگر رسی باشد ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر باید باشد و هر چه از این عمق کمتر یا بیشتر باشد باعث کاهش گلدهی و در نهایت کاهش عملکرد خواهد شد.
۵- نوع خاک: در سال هایی مثل امسال که گرمای هوا خیلی زیاد بوده، عملکرد زمین های رسی بسیار بهتر از مزارع شنی و سبک بوده و دلیل آن هم بالا بودن رطوبت در کنار پیاز و کاهش اثر گرما در تابستان روی پیاز و در نهایت افزایش عملکرد می باشد. مدیریت زعفران در این دو گروه خاک کاملا متفاوت بوده و باید نحوه آبیاری،زمان آبیاری و کوددهی را براساس بافت خاک انجام داد و بافت خاک برای زعفران بهتر است بافتی نه خیلی سفت و رسی و نه زمینی خیلی ماسه ای و سبک باشد.
۶-کیفیت آب و خاک :از نظر شوری باید آب و خاک زعفران شور نباشد و ای سی خاک و آب زیر ۴۰۰۰ باشد و در صورت زیاد بودن ای سی(Ec) کاهش عملکرد حتمی است.از نظر pH هم باید نهایتا ۷٫۵ باشد و حتی با این pH هم مشکل جذب خواهید داشت و خیلی از مواد غذایی قابل جذب نخواهد بود.
۷- تعداد آبیاری در سال قبل: برای اینکه به عملکرد خوبی برسیم باید حداقل نیاز آبی زعفران را تامین کنیم. ۴ تا ۵ آب در سال برای رسیدن به این هدف باید به زعفران داد. که مهمترین آنها زاج آب در بعد از برداشت گل و زرد آب هنگام زرد شدن برگ ها میباشد.
۸ – مدیریت کنترل علف هرز: شاید یکی از دلایل اصلی کاهش گلدهی عدم کنترل علف هرز در مزارع می باشد. اگر زمین شما در بهار پوشیده از علف هرز است به طوری که برگ های زعفران دیده نمیشود باید بدانید که انتظار گل نداشته باشید.البته شرایط علف های هرز چند ساله همچون خار شتر متفاوت است و به دلیل عمق توسعه متفاوت ریشه های خارشتر اين علف را تا قبل از آبیاری مهر ماه در مزرعه خود نگه دارید ولی باقی علف ها را از بعد برداشت گل باید با وجین حذف کرد و نگذاشت در رقابت با زعفران پیروز باشند.
۹- استفاده از سموم علف کش: اگر برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ از سمومی مثل سنکور استفاده کنید، به خصوص اگر دوز مصرفی را رعایت نکنید،کاهش گلدهی حتمی است.
۱۰ – نگهداری از برگ های زعفران تا آخر فصل: تغذیه پیازها در انتهاي فصل از برگشت مواد غذایی ذخیره شده در برگها میباشد پس تا خشک شدن کامل برگها، از درو کردن و یا چرانیدن برگ ها خودداری کنید در صورتی که به هر دلیل برگها زودتر حذف شوند پیازها در همان سایز باقی میمانند و به خاطر کاهش وزن پیازها عملکرد زعفران به شدت کاهش پیدا می‌کند.
۱۱- کشت مخلوط: متاسفانه در بعضی موارد دیده میشود همزمان با زعفران یک محصول دیگر مثل جو و یا خاکشیر در همان زمین کشت می شود، کشت مخلوط باعث رقابت شدید با زعفران شده و از آب و مواد غذایی موجود در خاک استفاده میکند و محصول سال بعد زعفران را به شدت کاهش میدهد.
۱۲- ریختن خاک و ماسه: بعضی مواقع که عمق کشت کاهش پیدا میکند کشاورزان از خاک و ماسه برای افزایش عمق کشت استفاده میکنند و در صورتی که این خاک یا ماسه کیفیت نداشته باشد مثلا شور باشد یا بافتی رسی داشته باشد می تواند موجب کاهش عملکرد شود.در مواقعی هم ریختن خاک زیاد در سطح باعث افزایش عمق پیاز ها شده و با خفگی پیازها در نهایت موجب کاهش عملکرد میشود.
۱۳- تسطیح مزرعه بعد از کشت: متاسفانه در مواردی دیده میشود هنگام کشت سطح مزرعه مسطح نشده است و در سالهای بعد از کشت آبیاری با مشکل روبرو میشود در این صورت در مواردی کشاورز در تابستان با تراکتور اقدام به مسطح کردن زمین میکند که این باعث میشود در آن سال محصول به شدت کاهش پیدا کند.
۱۴- سن مزرعه: در سال های اول تا پنجم بعد از کشت به خاطر افزایش تعداد پیاز هر ساله افزایش عملکرد خواهیم داشت بعد از آن چند سالی مقدار عملکرد ثابت خواهد ماند و بعد از ۸ سال به بالاتر کاهش عملکرد خواهیم داشت و دلیل آن هم بالا آمدن پیازها و نزدیک شدن به سطح خاک و همچنین ضعیف شدن خاک از نظر مواد غذایی می باشد.

در این پیام سعی شده است به اختصار دلایل کاهش گلدهی بیان شود. البته باید این را هم متذکر شد که تمام این موارد گفته شده صد درصد نیست و احتمال تفاوت وجود دارد و قطعا در مواردی بدین گونه نخواهد بود و حتما دلایل دیگری هم هست که در این پیام گفته نشده است پس این یک پیام کامل نیست.
برای مطمئن شدن بیشتر سعی کنید از یک کارشناس محلی و متخصص زعفران برای بازدید و پیدا کردن دلیل کاهش عملکرد استفاده کنید تا انشاءالله با برطرف کردن این موانع، سال آینده پربار و پر محصول باشید.
?انتشار دهنده مطالب باشید تا برای رشد و بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان عزیز کشورمان نقش مهمی داشته باشید ?
?منبع مهندس مصطفی سید آبادی ?
دوستان و کشاورزان عزیز رو به کانال قیمت روز زعفران دعوت کنید

به کانال تلگرامی “قیمت امروز زعفران” بپیوندید با مطالب داغ و ویژه

کافیست برروی لینک بالا یا پایین کلیک نمایید.

www.telegram.me/zafruni

 


عوامل موثر بر گلدهی
4.2 (83.18%) 88 votes

*

code • رضا خوشخو تیتکانلو در تاریخ جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ گفته است :

  باسلام.دست شمادردنکنه خیلی زحمت کشیدین واقعا آموزنده وبه کشاورزخیلی کمک میکنه وخیلی راهکارهای مهم وراهنمایهای شما بک به یک مفیدوباارزشند.

  • admin در تاریخ جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ گفته است :

   سپاس از لطف شما دوست عزیز
   خدمت رسانی به شما افتخار ماست.

 • مرتضی یعقوبی در تاریخ شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ گفته است :

  سلام خسته نباشید یک سوال علت کم کیفیت بودن قرمزی گل زعفران و نازک بودن از چیه؟؟؟؟