قیمت روز زعفران

قیمت روز زعفران در مشهد

زعفران نورهان

قیمت روز زعفران در مشهد

قیمت روز زعفران در مشهد

امروز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

 

? پوشال معمولی کهنه
۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰

? پوشال معمولی نو
۵۱۵۰ تا ۵۴۰۰

? معمولی قلم دار نو
۵۴۰۰ تا ۵۶۰۰

? شبه نگین نو
۵۶۰۰ تا ۶۰۰۰

www.noorhan.net

? زعفران نگین نو
۶۳۰۰ تا ۷۵۰۰

? نگین سوپر نو
۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰

? ریشه سفید
۵۰۰ تا ۶۱۰

? پرچم
۱۰۰ تا ۱۵۰

جهت سفارش محصول به سایت www.noorhan.net  مراجعه نمایید و از قسمت فروشگاه خرید نمایید.