بهترین روش های تشخیص زعفران اصل

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بهترین روش های تشخیص زعفران اصل

تشخیص زعفران 1

بهترین روش های تشخیص زعفران اصل

زعفران ادویه ای است که بیشترین تقلب در آن صورت میگیرد و به طور میانگین ۵۰% زعفرانی که

در جهان به فروش می رسد با زعفران های تقلبی مخلوط شده است.

ویژگی های بارز زعفران اصل :

۱- زعفران اصل طعم تلخی دارد.

اگر شما چند رشته زعفران را بجوید متوجه خواهید شد که تلخ است، در غیر اینصورت اصل نیست و حاوی افزودنی می باشد.

۲-سرعت رنگدهی پایین در زعفران اصل

شاید بیشتر افراد بر این باور باشند اگر زعفران بیشتر رنگ دهد بهتر است ولی این فکر اشتباه است

اگر زعفرانی به سرعت رنگ دهد یعنی دارای رنگ افزودنی می باشد.

بهترین روش های تشخیص زعفران اصل

۳- شیپوری شکل بودن زعفران اصل

انتهای رشته های زعفران باید به شکل شیپوری باشد، و رشته های زعفرانی که حالت میله ای دارند اصل نیستند.

۴-زعفران اصل چرب نیست

برای آزمایش این مورد زعفران در بین کاغذی کاهی قرار دهید و فشار دهید اگر رد چربی بیفتد اصل نیست.

۵-عدم استفاده از کود و سم شیمیایی

زعفرانی که خریداری می کنید نباید در کشت و کارش از سموم و علف کش های شیمیایی استفاده شده باشد.

۶-رشته های بلند و سالم

زعفران اصل رشته های بلند و سالم دارد و زعفرانی که به صورت نرمه باشد احتمال تقلب در آن زیاد است.

 

 

روش تشخیص اصل بودن زعفران.شکل زعفران اصل.شکل زعفران اصل.شکل زعفران اصل.اموزش شناخت زعفران.اموزش شناخت زعفران.اموزش شناخت زعفران.آزمایش تشخیص زعفران اصل از تقلبی.ازمایش زعفران اصل یا رنگ زرد تقلبی.راه تشخیص زعفران اصل از تقلبی.رنگ زعفران اصل.بوی زعفران.روش تشخیص اصل بودن زعفران.روش تشخیص اصل بودن زعفران.زعفران گلیران.زعفران گلیران.راه تشخیص زعفران اصل از تقلبی.راه تشخیص زعفران اصل از تقلبی.خرید زعفران عمده، خرید زعفران عمده، روش تشخیص اصل بودن زعفران.شکل زعفران اصل.شکل زعفران اصل.شکل زعفران اصل.خرید عمده زعفران، خرید عمده زعفران بهرامن، فروش عمده زعفران سحرخیز، فروش زعفران عمده، عمده، فروش ، قیمت پرچم زعفران، زعفران سحرخیز، زعفران نورهان، زعفران گلیران، زعفران بهرامن،قیمت زعفران در ترکیه.قیمت زعفران قائنات.قیمت زعفران قائنات.قیمت زعفران  در مشهد.قیمت ریشه سفید.چند تومن است ، قیمت یک مثقال زعفران در بازار مشهدچقدر است، قبمت روز زعفران در بازار مشهد چقدر است، قیمت زعفران در بازار رضا مشهد چگونه است،زعفران سرگل ممتاز صادراتی. قیمت زعفران ۲ گرمی، قیمت زعفران ۵ گرمی، قیمت زعفران درجه یک صادراتی، ز هر کیلو زعفران درجه یک.. زعفران سحر.طلای سرخ.آبیاری بارانی زعفران٬.آفات زعفران.آفات زعفران.واردات زعفران.فروش زعفران عمده.آفات پیاز زعفران.آفات پیاز زعفران.قیمت پرچم زعفران.قیمت زعفران دسته.قیمت زعفران دسته دخترپیچ، قیمت روز زعفران دسته، طلای سرخ، واردات زعفران،*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: