تیم ما

اعضای تیم شرکت

میثم محمدی مدیر عامل محترم نورهان
مصطفی خیرخواه مسئول واحد فنی
مجتبی آرش نیا نمایندگی تهران
نرگس محمدی نمایندگی نیویورک(راچستر)
وجیهه آرش نیا مسئول واحد حقوقی
محبوبه محمدی مسئول واحد تولید محتوا
رسول خیرخواه مسئول واحد روابط عمومی

تیم زعفران نورهان، دائما در حال رشد و پیشرفت


WhatsApp
Hi. If you are a buyer of saffron, you can leave a .Message here. We are here for any questions

سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.