در ۱۰ ماهه امسال ۲۹۵ میلیون دلار زعفران صادر شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی: در۱۰ماهه امسال ۲۹۵ میلیون دلار زعفران صادر شده است .

در سال زراعی ۹۷ حدود ۴۰۰ تن زعفران در کشور تولید شده ، و ۱۰ ماهه اامسال ۲۲۷ تن باارزش  ۲۹۵ میلیون دلار به بازارهای

هدف صادر شده است . همچنین باعرضه ی زعفران در بورس کالای ایران ، شاهد شفافیت و رقابتی شدن بازار این محصول

هستیم .ایشان سطح زیر کشت کنونی زعفران در کشور را بیش از ۱۱۰ هزار هکتار اعلام کرد . وی از تولید رشد زعفران نسبت به

مدت مشابه سال قبل خبر داد ، و گفت : درسال زراعی ۹۶-۶۷ حدود ۴۰۰ تن زعفران در کشور تولید شد ، این امر بدان معناست

که توسط عملکرد ۳/۷ تا ۴ کیلو در هر هکتار است .وی اشاره داشت : میزان صادرات  زعفران نسبت به سالهای قبل افزایش

قابل توجهی داشته است ، در سال ۹۶ حدود ۲۳۷ تن زعفران ، باارزش ۲۳۵ میلیون دلار و ۱۰ ماهه امسال ۲۲۷ تن باارزش ۲۹۵

میلیون دلاربه بازارهای هدف صادر شد ، در حالی که سال ۹۲ مجموع میزان صادرات ۱۲۲تن باارزش بالغ یر ۱۶۸ میلیون دلار بوده است .

معاون وزیر جهاد کشاورزی بااشاره به اینکه در ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۸۸ تن زعفران باارزش ۲۶۰ میلیون دلار صادر شده است ، افزود :

 امارصادرات زعفران ، در ۱۰ ماهه امسال نشان می دهد که میزان صادرات از نظر وزنی حدود ۲۱درصد وارزشی ۱۳/۵ درصد رشد داشته است .

به کانال تلگرمی ما بپیوندید با مطالب داغ و ویژه

قیمت روز زعفران 

کافیست روی لینک زیر کلیک کنید  

صادراتی و صادر کننده ایرانی و صادرات ایرانی وصادر کننده است . زصادراتی بود. دربورس صادرات ایرا است . صادرات ایران ، صادر کننده است . زعفران صادر کننده . زعفران صادراتی . زعفران صادراتی . صادرات . صادراتی . صادراتی و صادر کننده زعفران صادر 


*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.