طی ۴۰ سال اخیر دولت نتوانسته برای زعفران کاری بکند

طی ۴۰ سال اخیر دولت نتوانسته برای زعفران کاری بکند طی ۴۰ سال اخیر دولت نتوانسته برای زعفران کاری بکند طی۴۰ سال اخیر دولت نتوانسته برای زعفران کاری بکند   سرمافیای زعفران در پاستور و دم آن در بازار رضای مشهد است.   نماینده ی تربت حیدریه در دیدار با […]

ادامه مطلب

افزایش قیمت زعفران از ۲۵ خرداد اغاز شده است

افزایش قیمت زعفران از ۲۵ خرداد اغاز شده است افزایش قیمت زعفران از ۲۵ خرداد اغاز شده است افزایش قیمت زعفران از ۲۵ خرداد اغاز شده است   افزایش قیمت بین ۳ تا ۱۰ درصد بوده است .او علت افزایش زعفران را کاهش عرضه در بازار میداند. او میگوید اگر […]

ادامه مطلب

این روزها صادرکنندگان زعفران با چه مشکلاتی مواجه هستند

این روزها صادرکنندگان زعفران با چه مشکلاتی مواجه هستند این روزها صادرکنندگان زعفران با چه مشکلاتی مواجه هستند این روزها صادرکنندگان زعفران با چه مشکلاتی مواجه هستند این روزها صادرکنندگان زعفران با مشکلاتی مواجه میشوند . مشکل حمل و نقل و بسته شدن مرزهای کشور از جمله این مشکلات است […]

ادامه مطلب

قیمت زعفران نسبت به ۲ سال گذشته چگونه بوده است

قیمت زعفران نسبت به ۲ سال گذشته چگونه بوده است قیمت زعفران نسبت به ۲ سال گذشته چگونه بوده است قیمت زعفران نسبت به ۲ سال گذشته چگونه بوده است عضو شورای ملی زعفران : علی حسینی نسبت به این موضوع که ایا در طی دو سال گذشته قیمت زعفران […]

ادامه مطلب

شورای ملی زعفران را صادرکنندگان تشکیل می دهند

شورای ملی زعفران را صادرکنندگان تشکیل می دهند. شورای ملی زعفران را صادرکنندگان تشکیل می دهند شورای ملی زعفران را صادرکنندگان تشکیل می دهند.   ۸۰۰هزار نفر در تربت حیدریه از کاشت زعفران درامد حاصل میکنند.   ما با بیش از ۲هزار و ۵۰۰سال کشت و کار زعفران ، الان […]

ادامه مطلب

رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج

رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج Triple growth of saffron exports from Iran to abroad   رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج. نائب رئیس شورای ملی زعفران اقای میری ، در این خصوص میگوید. بیش […]

ادامه مطلب

بیشترین امار صادرات زعفران در سال ۲۰۲۰بوده است.

بیشترین امار صادرات زعفران در سال ۲۰۲۰بوده است. بیشترین امار صادرات زعفران در سال ۲۰۲۰بوده است. بیشترین امار صادرات زعفران در سال ۲۰۲۰بوده است. بیشترین امار صادرات زعفران در سال ۲۰۲۰بوده است.   بیشترین امار صادرات زعفران در سال ۲۰۲۰بوده است. اگر بخواهیم زعفرانی که تولید کرده ایم صادر کنیم […]

ادامه مطلب

اخبار زعفران ،صادرات زعفران در سال ۱۴۰۰چگونه خواهد بود

اخبار زعفران ،صادرات زعفران در سال ۱۴۰۰چگونه خواهد بود اخبار زعفران ،صادرات زعفران در سال ۱۴۰۰چگونه خواهد بود   اخبار زعفران ،صادرات زعفران در سال ۱۴۰۰چگونه خواهد بود   همه ی ما میدانیم که طی چند سال اخیر صادرات قاچاق زعفران به دیگر کشورها شیوع بسیاری داشته. و در این […]

ادامه مطلب

ایران،تنهایی توانسته ۹۰ درصد زعفران جهان را تولید کند

ایران،تنهایی توانسته ۹۰ درصد زعفران جهان را تولید کند ایران،تنهایی توانسته ۹۰ درصد زعفران جهان را تولید کند ایران،تنهایی توانسته ۹۰ درصد زعفران جهان را تولید کند   کشور ایران در تولید و صادرات زعفران ممکن است در رتبه ی اول دنیا قرار گرفته باشد. ایران به تنهایی توانسته ۹۰درصد […]

ادامه مطلب

زعفران دیگر برای کشاورزان هیچ گونه سوداوری ندارد

زعفران دیگر برای کشاورزان هیچ گونه سوداوری ندارد زعفران دیگر برای کشاورزان هیچ گونه سوداوری ندارد زعفران دیگر برای کشاورزان هیچ گونه سوداوری ندارد   حمید میرزایی، یکی از تولیدکنندگان عمده زعفران در روستای عمرویی از توابع شهرستان سرایان میگوید : از نظر من زعفران دیگر صرفه اقتصادی ندارد و […]

ادامه مطلب
WhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.