آموزش کاشت زعفران در منزل و گلدان

آموزش کاشت زعفران در منزل و گلدان پیاز زعفران در برابر سرما مقاومت دارد و در مناطق معتدل نیز می شود پیاز آن را کاشت. گیاه زعفران ۵ تا ۶ سال احتیاج به جا به جایی ندارد. پیاز زعفران گل هایش در اوایل آبان ماه قبل از محصول دهی و […]

ادامه مطلب
WhatsApp
Hi. If you are a buyer of saffron, you can leave a .Message here. We are here for any questions

سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.