قیمت زعفران

نرخ زعفران امروز شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ پوشال قلمدار ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ شبه نگین ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
5 (100%) 6 votes

نرخ زعفران

نرخ زعفران امروزپنج شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۲ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال معمولی ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ ۸۷۰۰ ۸۹۰۰ پوشال قلمدار ۸۹۰۰ ۹۲۰۰ ۸۸۵۰ ۹۲۰۰ شبه نگین ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ نگین ۹۵۰۰ […]

ادامه مطلب
نرخ زعفران
4.4 (88%) 5 votes

قیمت روز زعفران

نرخ زعفران امروزدوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ پوشال معمولی ۸۶۰۰ ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۰۰ ۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ شبه نگین ۹۰۰۰ ۹۲۰۰ ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۳۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت روز زعفران
3.9 (77.14%) 7 votes

خرید و فروش زعفران

خرید و فروش زعفران buy-saffron عفران زعفران مثقالی چند است و زعفران گرمی در بازار زعفران است که قیمت زعفران شد 

ادامه مطلب
خرید و فروش زعفران
3.3 (65%) 4 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزیکشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۸ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ پوشال معمولی ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ ۸۶۰۰ ۸۷۰۰ پوشال قلمدار ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ شبه نگین ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ ۸۹۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
3.7 (74.29%) 7 votes

خرید و فروش زعفران

saffron-rateخرید و فروش زعفران       زعفران گرمی در زعفران و قیمت زعفران است که این خرید زعفران شد 

ادامه مطلب
خرید و فروش زعفران
5 (100%) 3 votes

نرخ زعفران

نرخ زعفران امروزدوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال ضعیف ۸۰۰۰ ۸۳۰۰ ۸۰۰۰ ۸۳۰۰ پوشال معمولی ۸۴۰۰ ۸۵۰۰ ۸۴۰۰ ۸۵۰۰ پوشال قلمدار ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ شبه نگین ۸۶۰۰ ۹۰۰۰ ۸۶۰۰ ۹۰۰۰ نگین ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ […]

ادامه مطلب
نرخ زعفران
4.4 (88.57%) 14 votes

قیمت زعفران

نرخ زعفران امروزشنبه ۹۷/۱۲/۲۵ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ تاریخ ۹۷/۱۲/۲۳ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال معمولی کهنه   ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ پوشال معمولی ۸۰۰۰ ۸۱۰۰ ۸۰۰۰ ۸۰۵۰   پوشال قلمدار   ۸۱۰۰ ۸۲۵۰ ۸۱۰۰ ۸۲۰۰ شبه نگین ۸۲۵۰ ۸۶۰۰ ۸۲۵۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
4.8 (95%) 4 votes

قیمت زعفران

 p نرخ زعفران امروزپنجشنبه ۹۷/۱۲/۲۳ قیمت زعفران price-saffron-7     تاریخ ۹۷/۱۲/۲۳ تاریخ ۹۷/۱۲/۲۲ نوع زعفران   حداقل   حداکثر   حداقل   حداکثر پوشال معمولی کهنه   ۷۸۰۰ ۷۹۰۰ ۷۷۰۰ ۷۸۰۰ پوشال معمولی ۸۰۰۰ ۸۰۵۰ ۷۹۰۰ ۸۰۰۰   پوشال قلمدار   ۸۱۰۰ ۸۲۰۰ ۸۰۰۰ ۸۱۵۰ شبه نگین ۸۲۵۰ ۸۶۰۰ […]

ادامه مطلب
قیمت زعفران
5 (100%) 5 votes

راه اندازی قرارداد اتی زعفران نگین

راه اندازی قرارداد اتی زعفران نگین ، تحویل اردیبهشت ماه سال ۹۸ بورس کالای ایران باصدور اطلاعیه ای از راه اندازی سررسید جدید ، درقرارداداتی زعفران نگین برای تحویل اردیبهشت ماه ۹۸ خبرداد .   راه اندازی قرارداد اتی زعفران نگین    به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ، براساس اطلاعیه […]

ادامه مطلب
راه اندازی قرارداد اتی زعفران نگین
4.8 (96%) 5 votes
CLOSE
CLOSE