قیمت روزانه زعفران در بازار مشهد

زمان مطالعه: < 1 دقیقه قیمت روزانه زعفران در بازار مشهد امروز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ پوشال معمولی کهنه ۵۰۰۰ تا ۵۲۵۰ پوشال معمولی نو ۵۲۰۰ تا ۵۳۵۰ معمولی قلم دار نو ۵۴۰۰ تا ۵۵۵۰ شبه نگین نو ۵۶۰۰ تا ۶۰۰۰ زعفران نگین نو ۶۵۰۰ تا ۷۵۰۰ نگین سوپر نو ۷۵۰۰ تا ۹۵۰۰ ریشه سفید ۵۰۰ تا […]

ادامه مطلب

قیمت انواع زعفران در بازار مشهد

زمان مطالعه: < 1 دقیقه قیمت انواع زعفران در بازار مشهد امروز دو شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۵   پوشال معمولی کهنه ۵۰۰۰ تا ۵۲۵۰   پوشال معمولی نو ۵۲۰۰ تا ۵۴۰۰   معمولی قلم دار نو ۵۴۰۰ تا ۵۶۰۰   شبه نگین نو ۵۶۰۰ تا ۶۰۰۰   زعفران نگین نو ۶۳۰۰ تا ۷۵۰۰   نگین سوپر نو […]

ادامه مطلب

قیمت روز زعفران مشهد

زمان مطالعه: < 1 دقیقه   قیمت روز زعفران مشهد امروز شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ پوشال معمولی کهنه ۹۰۰۰تا ۱۰۰۰۰ قیمت روز زعفران مشهد پوشال معمولی نو ۱۰۰۰۰تا ۱۰۵۰۰ معمولی قلم دار نو ۱۰۵۰۰تا ۱۱۰۰۰ شبه نگین نو ۱۱۰۰۰تا ۱۲۰۰۰ قیمت روز زعفران مشهد زعفران نگین نو ۱۲۰۰۰تا ۱۳۵۰۰ نگین سوپر نو ۱۳۵۰۰تا ۱۶۰۰۰ ریشه سفید ۶۰۰تا […]

ادامه مطلب
WhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: