نباید ترسید …

زمان مطالعه: ۲ دقیقه انگیزه و امید سرعت آهو ۹۰ کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت شیر ۵۷ کیلومتر در ساعت است پس چطور آهو طعمه ی شیر می شود؟انگیزه و امید ترس آهو از شکار شدن باعث می شود که او برای سنجش فاصله اش با شیر مدام به پشت سر […]

ادامه مطلب
WhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.