فواید مواد آلی در خاک

زمان مطالعه: ۲ دقیقه فواید مواد آلی در خاک یکی از عوامل مهم در کیفیت مطلوب محصولات کشاورزی و عملکرد آن، حاصلخیزی خاک می باشد. حاصلخیزی خاک به ۳ عامل اصلی ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد اشباع کاتیون و ماده آلی می باشد. فواید مواد آلی در خاک به اندازه ای متنوع و زیاد است […]

ادامه مطلب
WhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: