اثر زعفران در دوره بارداری

اثر زعفران در دوره بارداری

قیمت زعفران

اثر زعفران در دوره بارداری

 

اما با مدارک و شواهد به دست آمده از بروز اثرات سقط جنین و

اثرات منفی آن در دوران بارداری زعفران در این دوره توصیه نمی شود.

بررسی اثرات مضر زعفران در دوران بارداری

روش آزمایش :

روش بررسی: در این پژوهش تعداد ۲۰ موش سفید کوچک آزمایشگاهی ماده پس از جفت‌گیری و

مشاهده پلاک واژینال، بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم گردید.

در طی دوران بارداری تمام حیوانات در شرایط یکسان نگهداری و تغذیه شدند

به گروه مورد نظر، دم کرده زعفران با غلظت ۵/۰درصد و به گروه ذیگر آب معمولی داده شد.

متغیرها به صورت زیر تقسیم شدند :

جنسیت و ناهنجاری ظاهری نوزادان ،طول دوره بارداری، تعداد نوزادان، وزن نوزادان در اولین روز تولد،

وزن مادران باردار در طی حاملگی و پس از زایمان.

نتیجه به دست آمده :

طول دوره بارداری و تعداد نوزادان در گروه مصرف کننده زعفران نسبت به گروه دیگر کاهش زیادی داشت.

در ۴ نوزاد گروه مصرف کننده زعفران، کوری یک چشم مشاهده گردید.

۱-بین دو گروه از نظر تغییرات وزن مادر در طول بارداری و پس از رایمان و

نیز در مورد نسبت جنسی نوزادان اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

۲-میانگین وزن نوزادان گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود.

۳-زعفران باعث ایجاد زایمان زودرس و کاهش تعداد نوزادان می‌ گردد

۴- می‌تواند باعث اثر سقط‌کنندگی باشد.

۵-افزایش وزن نوزاد هنگام تولد و ایجاد ناهنجاری در جنین نیز می‌تواند ناشی از مصرف زعفران در دوران بارداری باشد.

—————————————–

کانال ارتباطی ما در تلگرام zafruni@

همچنین می توانید ما را در اینستاگرام همراهی کنید noorhan_net


اثر زعفران در دوره بارداری
3.5 (70%) 2 votes

*

code