در اولویت قرار گرفتن فرآوری زرشک و زعفران

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در اولویت قرار گرفتن فرآوری زرشک و زعفران

سورنا ستاری در بازدید از شرکت تروند زعفران قائن گفت: خرید و فروش زعفران در دنیا بیشتر از ۹ میلیارد دلار می باشد ، اما صادرات آن در کشور ما به سختی به پانصد میلیون دلار می رسد.
وی ادامه داد: امیدوارم این سفر در مقابل مرکز رشد قاین که دارای ظرفیت های زیادی در رابطه با شرکت های دانش بنیان و در حال رشد دارد، مثمرثمر باشید.

در اولویت قرار گرفتن فرآوری زرشک و زعفران

در اولویت قرار گرفتن فرآوری زرشک و زعفران

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اظهار داشت: شرکت تروند زعفران دارای ظرفیت خوبی می باشد و برای اینکه تعریف صحیحی از محرومیت زدایی داشته باشیم ، فقط با ظرفیت های بومی و استفاده از نیروی انسانی تحصیلکرده و مجرب به این اصل خواهیم رسید.

وی در مورد شرکت های دانش بنیان در خراسان رضوی گفت: در شهرستان های بیرجند، طبس، قاین و فردوس مراکز رشد وجود دارد و این نشان دهنده تشکیل اکوسیستم و زنجیره فناوری و شرکت های در حال توسعه می باشد.
بیش از ۹۸% محصول زرشک در خراسان رضوی و از نظر سطح زیر کشت این محصول در رتبه دوم و دارای رتبه نخست کشور و برند جهانی زعفران قاینات می باشد.

در اولویت قرار گرفتن فرآوری زرشک و زعفران

در اولویت قرار گرفتن فرآوری زرشک و زعفران

در اولویت قرار گرفتن فرآوری زرشک و زعفران

سورنا ستاری در این سفر از شرکت های دانش بنیان تروند و شرکت مرکز رشد واحد های فناور قاین این استان بازدید کرد.
وی از شرکت های کشت بافت خاوران، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و شرکت فعال دانش بنیان صنعتی بازدید خواهد کرد.
از دیگر برنامه های این سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ، افتتاح از مرکز نوآوری دانشگاه بیرجند، دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبیو شرکت در نشست شورای اداری این استان می باشد.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


در اولویت قرار گرفتن فرآوری زرشک و زعفران

در اولویت قرار گرفتن فرآوری زرشک و زعفران

زعفران خراسان جنوبی زرشک و زعفران قائنات زرشک و زعفران قاین قیمت زعفران نرخ زعفران نرخ زعفران قائنات خرید زعفران خرید زعفران کیلویی خرید زعفران قائنات زعفران نورهان قیمت زعفران زعفران نورهان*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: