رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج

رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج

Triple growth of saffron exports from Iran to abroad

 

رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج.

نائب رئیس شورای ملی زعفران اقای میری ، در این خصوص میگوید.
بیش از ۱۶ تن زعفران در فروردین ماه سال جاری به خارج از کشور صادر شده است.
این امار نسبت به سال پیش حدود ۳ برابر رشد داشته است.
در حال حاضر میتوان گفت قیمت حداقلی زعفران ۷میلیون و ۵۰۰و حداکثری ان به ۱۴ میلیون میرسد.
و قیمت حداقلی هر مثقال زعفران را ۴۵، حداکثری هر مثقال زعفران را بین ۶۵تا۷۰ هزار تومان اعلام کرد.
البته این امار مربوط به فروردین ماه است ، و هنوز امار صادرات از اردیبهشت ماه در دسترس نیست.
در سالهای پیش ما صادرات زعفران را تنها به ۴۷ کشور صادر میکردیم . ام امسال این رقم به ۶۴ کشور رسیده است.
ایشان قیمت کنونی زعفران را تابع عواملی چون خشکسالی و کم ابی میداند.

رشد 3 برابری صادرات زعفران از ایران به خارج.

رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج


انچه برای خواندن شما پیشنهاد میشود ⇐                                               قیمت روز زعفران


 

.The Vice President of the National Saffron Council, Mr. Miri, says in this regard
.More than 16 tons of saffron were exported in April this year
.This statistic has increased about 3 times compared to the previous year
.At present, it can be said that the minimum price of saffron is 7 million and 500 and the maximum is 14 million
.And the minimum price of each ounce of saffron was 45, the maximum price of each ounce of saffron was between 65 and 70 thousand tomans
.Of course, this statistic is related to April, and export statistics are not yet available from May
.In previous years, we exported saffron to only 47 countries. This year, this number has reached 64 countries

.He considers the current price of saffron to be a function of factors such as drought and water shortage


انچه برای خواندن شما پیشنهاد میشود ⇐   ۳ properties of saffron flowers and its brewing method


. خرید زعفران. قیمت زعفران. قیمت زعفران. قیمت زعفران. خرید زعفران مثقالی. . خرید زعفران مثقالی. اخبار زعفران . اخبار زعفران. اخبار زعفران. price saffron . price saffron .price saffron.

رشد 3 برابری صادرات زعفران از ایران به خارج

رشد ۳ برابری صادرات زعفران از ایران به خارج*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: