زعفران روحانی

ديران شرکت پادیز تجارت صادرات روحانی در زمينه تجارت بين المللي و صادرات کالا به کشورهاي معتبر اروپائي و آسيايي، همواره بر ارسال کالاهاي استاندارد مطابق با آخرين فن آوري هاي روز جهان تاکيد داشته اند. از ارکان اساسي فلسفه کاري اين شرکت شناسائي و فروش زعفران اصيل و با کيفيت به عرضه کنندگان معتبر در سطح جهان و مصرف کنندگان در زمينه هاي صنعتي و درماني مي باشد. يکي از اهداف و وظايف اين شرکت ارائه بهترين کيفيت زعفران در انواع بسته بندي مي باشد.

کليه فعاليت هاي بازرگاني شرکت زعفران روحانی از طريق مبادي قانوني و رسمي کشور و با استفاده از کارت بازرگاني اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران صورت مي گيرد. در کنار فعاليت صادرات اين شرکت در نظر داريم تا با فروش در داخل کشور نيز بتوانيم لبخند رضايت بر روي لبان شما عزيزان بياوريم. رسالت ما کيفيت است و همواره بر اين اصل تکيه کرده و اطمينان داريم که مي توانیم انتظار شما را برآورده کنيم.*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.