قطع تیج زعفران

#پرسش_پاسخ

?سوال:
سلام اگه تیج زعفران سرش قطع شود هنگام تیلر زدن مشکل در گلدهی دارد یانه؟

? پاسخ:
سلام
اگه ناحیه مریستمی جوانه (دو نیم الی ۳ سانتیمتری انتهای جوانه) قطع بشه، رشد جوانه به شدت محدود و حتی متوقف خواهد شد و امکان ظهور گل وجود نخواهد داشت .
تنها در اثر رشد برگهای جوان که در زیر گلهای تکامل نیافته ی داخل جوانه وجود دارند، احتمال خروج گل وجود خواهد داشت.
در هر صورت دقت کنین که به جوانه آسیب نرسد.

? مهندس اسماعیل هدایتی

@zafruni*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.