قیمت روز زعفران مشهد

 

قیمت روز زعفران مشهد

قیمت زعفران

امروز پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

پوشال معمولی کهنه

۵۰۰۰ تا ۵۲۵۰

قیمت روز زعفران مشهد

پوشال معمولی نو

۵۲۰۰ تا ۵۴۰۰

معمولی قلم دار نو

۵۴۰۰ تا ۵۶۰۰

شبه نگین نو

۵۶۰۰ تا ۶۰۰۰

قیمت روز زعفران مشهد

زعفران نگین نو

۶۳۰۰ تا ۷۵۰۰

نگین سوپر نو

۷۵۰۰ تا ۹۰۰۰

ریشه سفید

۵۰۰ تا ۶۱۰

پرچم

۱۰۰ تا۱۵۰

 *

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.