نکاتی مهم در کشت و کار زعفران

گلدهی
نکاتی مهم در کشت و کار زعفران
۵ (۱۰۰%) ۴ votes

❗️نکاتی مهم در کشت و کار زعفران❗️

 • اولین آبیاری (بسار آب): که در خراسان با توجه به وضعیت آب و هوایی در اواسط و اواخر مهر ماه صورت می گیرد و آبیاری باید عمیق باشد تا نفوذ آب به عمق ۲۰ سانتی متر زمین برسد و بعد از چند روز اقدام به سله شکنی زمین مورد نظر می نماییم تا گل ها راحت تر از خاک بیرون آید. بعد از ۱۰ تا ۱۵ روز گل ها ظاهر می شوند و به مدت تقریبا ۱۵-۱۰ روز گل دهی ادامه دارد.
 • آبیاری دوم (زائیج آب) : پس از برداشت گل تقریبا بعد از ۳۰-۲۵ روز از آبیاری اول انجام می شود.
 • آبیاری سوم (کولش آب) : بعد از وجین علف های هرز و پخش کودهای دامی تقریبا بعد از ۲۰ روز از آبیاری دوم انجام می شود.
 • آبیاری چهارم : با توجه به بارندگی های منطقه اگر زمین نیاز پیدا کرد و هوا خیلی سرد و یخبندان نبود انجام می گیرد.
 • آبیاری پنجم (زردآب) : از مهم ترین آبیاری ها می باشد و در پایان فصل رویش، در اوایل اردیبهشت انجام می گیرد.
 • در هر متر مربع ۱ کیلو و ۱۰۰۰ متر مربع (یک جریپ) ۱ تن پیاز و هر هکتار ۱۰ تن پیاز در روشهای امروزی کشت می شود.
 • متوسط برداشت اقتصادی از سال سوم به بعد در هر هکتار حداقل ۱۰ کیلو زعفران خشک می باشد.
 • کشاورز نمونه کشوری در سال ۹۴ در یک هکتار ۴۳ کیلو زعفران خشک برداشت کرده.
 • نسبت گل به کلاله خشک ۷۰ به ۱ می باشد یعنی از هر ۷۰ کیلو گل یک کیلو زعفران خشک بدست می آید.
 • از هر کیلو گل زعفران، به طور متوسط ۳ مثقال زعفران خشک حاصل می شود. هر کیلو گل بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ عدد می باشد.
 • هر هکتار زعفران در طول یک سال زراعی، ۲۷۰ نفر روز کار تولید می کند.

به کانال تلگرامی “قیمت امروز زعفران” بپیوندید با مطالب داغ و ویژه

کافیست برروی لینک بالا یا پایین کلیک نمایید.

www.telegram.me/zafruni


نکاتی مهم در کشت و کار زعفران
5 (100%) 4 votes