پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

 

⚡سوال یکی از اعضا:

سلام.زمین ما سه هزارمتره سال گذشته کاشتیم امسال فقط بیست کیلوگل داد علتش چی میتونه باشه.کود و سم وآ بشم به موقع دادیم.تربت جام

? پاسخ۱  کارشناسان  گرامی مهندس محمد اثنی عشری :
دلایل زیادی میتونه داشته باشه با این اطلاعات کمی که شما ارسال کردین اظهار نظر مشکله
?مهندس محمد اثنی عشری

? پاسخ  کارشناسان  گرامی مهندس مهدی قوی :
دلایل متعددی میتواند داشته باشد .

عدم رعایت هر یک از نکات فنی در مورد کشت زعفران از قبیل تاریخ کاشت ، زمان ونحوه آبیاری،عمق کاشت،علی الخصوص اندازه پیاز هاو….در سال گذشته ونیز عواملی مانند تاریخ آبیاری ،سله شکنی ،تغدیه مناسب با کودهای مناسب وسله شکنی در سال جاری میتواند موثر باشد .

پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

ولی یکی از عوامل قطعی موثر بر این کاهش عملکرد شرایط آب وهوایی حادث شده در سال زراعی جاری می باشد .یا به عبارتی عدم دریافت شوک سرمایی مناسب از طرفی وعدم تحقق دمای بهینه برای دوران گلدهی واحتمالا عدم انتخاب زمان مناسب آبیاری با توجه به آب وهوای منطقه بسیار در کاهش عملکرد شما موثر بوده است .البته به شرط سالم بودن پیازها
?مهندس مهدی قوی


دیگر پرسش های اعضای محترم سایت:


پرسش و پاسخ در مورد کم محصول بودن زمین زعفران

تولیدی زعفران کشورمان در سال ۱۳۹۶ ، ۲۵۰ تن بوده است

زعفران نورهان کاشت زعفران کشت زعفران محصول زعفران محصول زعفران در هر هکتار  زعفران نورهان کاشت زعفران*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: