چالش های مهم بازار صادراتی زعفران در سال گذشته

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

 چالش های مهم بازار صادراتی زعفران در سال گذشته


علی حسینی عضو شورای ملی زعفران، رونق قاچاق، اجبار تجار به تعهد ارزی و عدم آمادگی کشور در مواجه با بحران را چالش های مهم بازار صادراتی زعفران در سال گذشته برشمرد


علی حسینی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تشدید تحریمها در سال گذشته، اظهار کرد: تشدید تحریمها تبالات ارزی را برای تجار بسیار سخت کرد و هر نوع نقل و انتقال پول با صرف زمان و هزینه زیادی بود.چالش های مهم بازار صادراتی زعفران در سال گذشته

وی ادامه داد: در این شرایط دولت تجار را وادار به تعهد ارزی کرد و این موضوع به معنی فشار بیشتر به تجار و کند شدن روند صادرات بود.

حسینی از دیگر مشکلات بازار زعفران در سال گذشته را رونق قاچاق عنوان کرد و گفت: افزایش فعالیت قاچاقچیان زعفران نگرانیهای جدی را برای تجار ایجاد کرد و این امر یکی از موانع افزایش ارزش صادراتی زعفران برای سال‌ گذشته بود چرا که قاچاقچیان زعفران ایرانی را با قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار عرضه می‌کنند که موجب کاهش قیمت جهانی زعفران ایرانی شده استچالش های مهم بازار صادراتی زعفران در سال حسینی با اشاره بر اینکه غفلت مسئولان میدان را برای حضور دلالان چینی در قطب‌های عرضه زعفران باز کرد، اضافه کرد: در مقطعی با غفلت مسئولان تعداد دلالان چینی در قطب‌های عرضه زعفران افزایش چشمگیری یافت و این اتفاق بازار صادراتی را تحت تاثیر قرار داد.

وی ادامه داد: این دلالان نام و نشان و تعهد ارزی نداشتند و به خوبی راه خروج زعفران از مبادی غیر رسمی را می‌دانستند.

حسینی شیوع ویروس کرونا در کشور را آزمونی برای مسئولان دانست که نشان داد کشور حداقل در بخش تجارت خود آماده مواجه با بحران نیست.  چالشچالش های مهم بازار صادراتی زعفران در سال گذشتهچالش های مهم بازار صادراتی زعفران در سال گذشته مهم بازار صادراتی زعفران در سال گذ

وی تصریح کرد: ما برای مواجه با بحران آماده نیستیم این امر موجب می‌شود که همیشه در زمان بحران متحمل زیان‌های سنگین شویم.وی سیل و زلزله را از بحران‌های دیگر برشمرد که به دلیل عدم آمادگی در مواجه با آن‌ها همواره بازارهای ما به ویژه بازار محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و موجب نوسانات شدید در بازار داخلی و خارجی می‌شود.

 چالش های مهم بازار صادراتقاچاق زعفران قاچاق زعفران ویروس کرونای زعفران در قاچویروس مرونااق زعفران قاچاق زعفران قیمت زعفران قیمت زعفران ویروس مروناسال گذشت*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: