شناخت گل زعفران:

زعفران گیاهی کوچک و حدودا ۱۰ ساله، به ارتفاع ۱۵تا ۳۰ سانتی متر است که دارای پیاز زعفران می باشد و گل آن از داخل پیاز آن رشد پیدا می کند که همراه با آن تعدادی برگ باریک، دراز و بلند و سبز رنگ نیز از آن بیرون می آید. از میان برگ‌های سبز رنگ، ساقه گل دار با همان گل زعفران خارج می شود که به یک تا پنج گل منتهی می‌شود. گل‌های زعفران دارای ۶ گلبرگ بنفش هستند که ممکن است در بعضی واریته‌ها به رنگ گلی یا ارغوانی، ویا سفید باشند. گل‌ها دارای ۳ پرچم زعفران زرد رنگ و یک مادگی منتهی به کلالهٔ سه شاخه به رنگ قرمز است. قسمت مورد استفاده این گیاه، خامه زعفران (ریشه سفیدی که منتهی به آن ۳ کلاله قرمزرنگ است) و کلاله ی سه شاخه ی قرمز است که به نام زعفران مشهور است و دارای بوی معطر با طعم کمی تلخ می‌باشد.

پس منظور از ریشه زعفران ، انتهای کلاله زعفران هست که از داخل سافه گل زعفران خارج می شود.

درواقع ریشه زعفران دارای عطر زیاد و کلاله زعفران دارای رنگ زیاد می باشد.

 

به کانال تلگرامی “قیمت امروز زعفران” بپیوندید با مطالب داغ و ویژه

کافیست برروی لینک بالا یا پایین کلیک نمایید.

www.telegram.me/zafruni