۱۷۰ میلیون دلار زعفران خراسان رضوی صادر شد

170 میلیون دلار زعفران خراسان رضوی صادر شد
۱۷۰ میلیون دلار زعفران خراسان رضوی صادر شد
۵ (۱۰۰%) ۹ votes

۱۷۰ میلیون دلار زعفران خراسان رضوی صادر شد

علی رسولیان مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: ۱۳۷۸۰۰ نفر از خراسان رضوی در حوزه تولید زعفران فعالیت دارند. به بیان دیگر از ۲۰۵ واحد تولید زعفران در کشور، ۱۲۱ واحد آن در خراسان رضوی فعالیت دارند. در این واحد های موجود ۱۵۰۰ نفر فعالیت دارند.

ویی افزود: صادرات زعفران امسال ۴۲ درصد افزایش وزنی و ۴۳ درصد افزایش ارزشی داشته است. همینطور، ۴/۹۰ درصد صادرات وزنی و ۹۵/۵ درصد صادرات ارزشی زعفران مختص به خراسان رضوی بوده است.

رسولیان با بیان این مطلب که پیشبینی می شود برداشت زعفران امسال به ۳۱۰ تن می رسد، افزود: باید برنامه ریزی هایی در این حوزه انجام شود ، مانند :

  • برند سازی این محصول
  • افزایش صادرات زعفران در قالب ، موادغذایی و دارویی
  • کنترل قیمت زعفران در بازار
  • ساماندهی حوزه تولید زعفران
  • ارائه تسهیلات در حوزه تولید و فراوری در جهت اشتغال روستاییان
  • آموزش فعالان حوزه این محصول

خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


صادرات زعفران ایران ، زعفران خراسان جنوبی، زعفران خراسان رضوی، زعفران خراسان شمالی ،زعفران خراسان قیمت،  قیمت زعفران در مشهد، زعفران نورهان، اخبار زعفران ،اخبار صادرات زعفران


۱۷۰ میلیون دلار زعفران خراسان رضوی صادر شد
5 (100%) 9 votes