دستگیری شیرینی فروشانی که به جای استفاده از زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دستگیری شیرینی فروشانی که به جای استفاده از زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند

رئیس گشت های سیار تعزیزات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:

طی برنامه های انجام شده در رابطه با نظارت و بازرسی از مراکز فروش نان برنجی و کارگاه هادر کرمانشاه تشکیل شده و در دست اقدام می باشد.

این برنامه ریزی توسط سازمان های صنعت،معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، تعزیرات حکومتی، استاندارد انجام شده است.

گودرز فهیمی ادامه داد:کارگروهی به منظور بازرسی و شناسایی واحد های متخلف توسط دستگاه های نظارتی انجام شده است.

وی ادامه داد: بازرسان در رویایویی با واحد های متخلف برای رفع نواقص تذکر داده می شود و در صورت تکرار تخلف ضمن تشکیل پرونده بر اساس ماده ۳۹ قانون مواد بهداشتی، خوردنی و نوشیدنی به جزای نقدی محکوم می شوند.

به گفته گودرزی در صورت تکرار تخلف زندان ، همچنین واحد متخلف تعطیل و پروانه آن لغو می شود.

وی اضافه کرد تا به حال ۷ پرونده تخلف تشکیل شده که رسیدگی آن در دست اقدام می باشد.

فهیمی تاکید کرد افراد باید شیرینی های نظیر کاک، نان برنجب و نان خرمایی را از مراکز معتبر و مجاز خریداری کنند.

دستگیری شیرینی فروشانی که به جای استفاده از زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


استفاده از رنگ خوراکی در کیک تخلف استفاده از شیرینی زعفران کرمانشاه قیمت زعفران قیمت زعفران قائنات نرخ زعفران نرخ زعفران امسال نرخ زعفران مشهد زعفران نورهان قیمت زعفران  اخبار قیمت زعفران نورهان اخبار زعفران اخبار قیمت زعفران اخبار زعفران*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: