دستگیری شیرینی فروشانی که به جای استفاده از زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند

دستگیری شیرینی فروشانی که به جای استفاده از زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند
دستگیری شیرینی فروشانی که به جای استفاده از زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند
۲ (۴۰%) ۱ vote

دستگیری شیرینی فروشانی که به جای استفاده از زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند

رئیس گشت های سیار تعزیزات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:

طی برنامه های انجام شده در رابطه با نظارت و بازرسی از مراکز فروش نان برنجی و کارگاه هادر کرمانشاه تشکیل شده و در دست اقدام می باشد.

این برنامه ریزی توسط سازمان های صنعت،معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، تعزیرات حکومتی، استاندارد انجام شده است.

گودرز فهیمی ادامه داد:کارگروهی به منظور بازرسی و شناسایی واحد های متخلف توسط دستگاه های نظارتی انجام شده است.

وی ادامه داد: بازرسان در رویایویی با واحد های متخلف برای رفع نواقص تذکر داده می شود و در صورت تکرار تخلف ضمن تشکیل پرونده بر اساس ماده ۳۹ قانون مواد بهداشتی، خوردنی و نوشیدنی به جزای نقدی محکوم می شوند.

به گفته گودرزی در صورت تکرار تخلف زندان ، همچنین واحد متخلف تعطیل و پروانه آن لغو می شود.

وی اضافه کرد تا به حال ۷ پرونده تخلف تشکیل شده که رسیدگی آن در دست اقدام می باشد.

فهیمی تاکید کرد افراد باید شیرینی های نظیر کاک، نان برنجب و نان خرمایی را از مراکز معتبر و مجاز خریداری کنند.

دستگیری شیرینی فروشانی که به جای استفاده از زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


استفاده از رنگ خوراکی در کیک تخلف استفاده از شیرینی زعفران کرمانشاه قیمت زعفران قیمت زعفران قائنات نرخ زعفران نرخ زعفران امسال نرخ زعفران مشهد زعفران نورهان قیمت زعفران  اخبار قیمت زعفران نورهان اخبار زعفران اخبار قیمت زعفران اخبار زعفران


دستگیری شیرینی فروشانی که به جای استفاده از زعفران از رنگ خوراکی استفاده میکنند
2 (40%) 1 voteکانال تلگرام قیمت روز زعفران

دریافت جدیدترین قیمت و اخبار زعفران در کانال "قیمت روز زعفران"با بیش از 15 هزار عضو فعال

عضویت در کانال قیمت زعفران بستن