تقاطع روندها بین پوشال و نگین

تقاطع روندها بین پوشال و نگین
۵ (۱۰۰%) ۵ votes

تقاطع روندها بین پوشال و نگینBastard and j

تقاطع روندها بین پوشال و نگین

روند معکوس در نگین و پوشال

رصد اخبار و روندهای عمده موجود در بازار ، مخصوصا در هفته های اول سال ، نشان از وقوع سه

روند معکوس بین نگین و پوشال ، در بازار دارد .

برای نخستین بار قیمت گواهی سپرده پوشال از قیمت دو سر رسید اتی فراتر رفته است .

از سوی دیگر قیمت گواهی سپرده ی نگین از قیمت بازار کمتر است .

همزمان با تغییرات وجه تضمین معاملات اتی ، خاصیت اهرمی پوشال از حدود ۵/۳به ۴/۷ کاهش

می یابد ، اما درباره ی نگین اهرم از ۲/۷ به ۳/۵ می رسد .

زعفران پوشال در بازار نقد ، تا انتهای هفته گذشته روند صعودی خود راحفظ کرد . اگر چه در انتهای

هفته سرعت رشد کمتر بود .

شرایط درباره ی نگین متفاوت است ، در این نوع از زعفران ، برای اولین بار قیمت نقد به محدوده ی

قیمت گواهی سپرده رسید و حتی از هردو نماد زرین و روستا فراتر هم رفته است .

ثبات این روزهای بازار منطقی است ، و چنانچه اتفاق غیر منتظره ای در بازار ارز و یا وضعیت

سیاسی رخ ندهد ، برای ایجاد روند های جدید باید صبر کرد .

شاید مهمترین اتفاق پیش رو سیاست های جدید ارزی باشد.

 

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

قیمت زعفران

با مطالب داغ و یژه

telegram.me/zafruni

 

رصد اخبار زعفران و اخبار زعفران شد که بورس زعفران است زعفران اتی در معاملات زعفران اتی شد زعفران پوشال در بازار زعفران است

تقاطع روندها بین پوشال و نگین
5 (100%) 5 votes