زعفران در مواجه با خشکسالی

زعفران در مواجه با خشکسالی ، 

زعفران در مواجه با خشکسالی ، بهزار صادقی در این زمینه گفت : تولید زعفران در مناطقی که با کمبود اب

مواحه هستند ، دارای اهمیت بسیاری است ، و باید به فکر پیشرفت در این حوزه باشیم

وی افزود : در ایران گیاه زعفران ،  به میزان زیاد و در مساحتی حدود ۱۰۰ هکتار تولید میشود ، که در واقع می

توان گفت : ۱۰۰ هزار شغل به این روش ایجاد میشود .

اهمیت دیگری که کاشت زعفران درخرلسان دارد ، نیاز بسیار کم ان به اب است و می تواند ، زندگی یک

کشاورز و تمت هزینه های خانوادهرا تامین کند .

پدر زعفران تصریح کرد : طی چهار دهه ی گذشته در خراسان ، ۸۵ درصداز ابهای زیر زمینی مورد استفاده قرار

گرفته ، و تنها ۱۵ درصدمنابع ابی زیر زمینی برای نسل های اینده باقی مانده است .

صادقی با بیان اینکه اگر روزی کاشت زعفران ، از خراسان حذف شود یک میلیون مهاجر جدید خواهیم داشت

اظهار کرد : زعفران قهرمان مبارزه با خشکسالی است ، و با ویژگی هایی که در مورد ان مطرح شد ، می توان

به وسیله ی این گیاه ، شرق ایران و کل کشور را منبعی برای درامد بیشتر و تولید اشتغال دانست .

بهزادصادقی تاکیید کرد : خصوصیات طبی زعفران در کتابی تحت عنوان « زعفران هزاره ی سوم » نوشته

شده ، که مهمترین ان ها شادی اور و ضد افسردگی بودن و نیز پیشگیری از ابتلا به الزایمر است.

 

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

قیمت روز زعفران 

با مطالب داغ و ویژه

telegram.me/zafruni

 تولید زعفران است که گیاه زعفران ضد اافسردگی است  که ق
یمت زعفران و زعفران روز بود که تولید زعفران ایران مهم است  که زعفران ضد افسردگی خصوصیات زعفران  گیاهزعفرونز عفران در مواجه با خشکسالی


*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.