خشک کردن زعفران

خشک کردن زعفرانdry

خشک کردن زعفران

 

روش صحیح خشک کردن تأثیر زیادی بر کیفیت و ارزش محصول

نهایی دارد. روش های خشک کردن عبارتند از: روش سنتی ایران،

روش اسپانیایی و روش های صنعتی.روش سنتی، مستلزم خشک

کردن زعفران در سایه و یا اتاق گرم و خشک برای حدود ۸ تا ۱۲ روز

می باشد. در این روش امکان رشد و تکثیر میکروارگانیزم ها، افزایش

آلودگی و همچنین کاهش قدرت رنگدهی در اثر فعالیت آنزیم ها، به

دلیل طوالنی بودن زمان خشک کردن وجود دارد.

در روش اسپانیایی، زعفران بر روی الکی با شبکه توری ابریشمی و تحت دمای حدود ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد برای مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه حرارت غیر مستقیم قرار داده می شود. در این روش رنگ بیشتری نسبت به روش سنتی و یا خشک کردن در هوای آزاد ظاهر می شود و احتمال آلودگی قارچی محدود می گردد.

در روش صنعتی، سیستم های خشک کننده ای که بکار می روند چند نوع می باشند.

خشک کننده های با انتقال هوا: در این سیستم هوای داغ با محصول تماس مستقیم پیدا می کند. مهمترین آن ها خشک کن های تونلی هستند.

خشک کننده های نقاله ای و تحت خالء از دیگر خشک کننده های صنعتی می باشند.

چند توصیه در رابطه با خشک کردن زعفران:

مدت زمان خشک کردن را کوتاه نمایید.

از حرارت یکنواخت و غیرمستقیم جهت خشک کردن زعفران استفاده کنید.

از خشکانیدن زعفران بر روی سطوح فلزی غیربهداشتی خودداری شود.

رطوبت نهایی زعفران در پایان عملیات خشکانیدن از ۱۰ درصد بیشتر نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

به کانال تلگرامی زیر بپیوندید

قیمت روز زعفران

با مطالبی ویژه

telegram.me/zafruni

خرید زعفران . قیمت زعفران. پیاز زعفران . قیمت پیاز زعفران . قیمت خرید زعفران . صادرات . قیمت دلار . شراء الزعفرانComprar azafrán..Safran kaufen


خشک کردن زعفران
5 (100%) 2 votes

*

code