تشکیل سازمان ملی گیاهان دارویی و زعفران

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تشکیل سازمان ملی گیاهان دارویی و زعفران

دکتر یوسفی آذر، مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده ، پیش بینی می شود ظرف ۴ سال آینده ضریب نفوذ مکانیزاسیون در مزارع کل کشور به حدود ۲۰% برسد.
دکتر یوسفی ادامه داد: بیش از هزار هکتار مزارع الگویی در سال آینده خواهیم داشت که مراحل کاشت، داشت و برداشت به صورت مکانیزه در این مزارع بکار برده خواهد شد.
وی افزود اهمیت شازمان ملی گیاهان دارویی را اینچنین بیان کرد:

با در نظر گرفتن ظرفیت های مهم اقتصادی گیاهان دارویی، این سازمان باید در کشور تشکیل شود.
دکتر یوسفی اضافه کرد: ما در ۳ سال آینده نیاز بازار جهانی را به بازار زعفران بیش تر از پانصد تن پیش بینی می کنیم.

تشکیل سازمان ملی گیاهان دارویی و زعفران

مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با برنامه ریزی ما میتوانیم به این بازار دست پیدا کنیم. بحث گیاهان دارویی از نظر وزیر امور خارجه از نظر رایزنی های اقتصادی این وزارتخانه در اولویت قرار گرفته است.


خواندن مطالب زیر به شما توصیه می شود:


زعفران نورهان قیمت زعفران قیمت زعفران قائنات قیمت زعفران گرمی خرید زعفران خرید زعفران کیلویی خرید زعفران اینترنتی نرخ زعفران نرخ زعفران خشک نرخ زعفران مشهد نرخ زعفران بروز زعفران نورهان*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: