سه نرخ زعفران در بورس کالا

packaging-of-saffron 1

معاملات قراردادهای اپشن زعفران دربورس کالای ایران راه اندازی شد .

این قراردادهادرسه قیمت اعمال۱۱۰هزار  ، ۱۲۰هزار ریال(برهرگرم ) وبرای تحویل در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸کشف قیمت شد .

در جریان معاملات، راه اندازی قراردادهای اپشن روی محصول زعفران ،هر قرارداداختیار خرید ۱۰۰گرمی زعفران نگین باقیمت

اعمال ۱۱۰هزار ریال (به هر گرم ) در اولین معامله به ۱۴هزار ریال و۱۱۰ریال منعقد شد .

معامله گران هرقرارداداختیارمعامله ی خریدباقیمت ۱۱۰هزار ریال ، رادر بالاترین سطح به قیمت ۲۶ هزار ریال ، معامله کرده و۳۵

موقعیت باز ایجاد کردند.

هرقرارداد اختیارخرید زعفران نگین با قیمت اعمال ۱۲۰هزار ریال ، نیز در اولین معامله به قیمت ۵۰۹۰ریال منعقد شد ودر بالاترین

سطح به ۱۶ هزار ریالرشد کرد.

دراین قرارداد معامله گران ۱۰ موقعیت باز ایجاد کردند.

درسومین قرارداداختیارمعامله باقیمت اعمال۱۳۰هزار ریال نیز هر قرارداداختیار خرید زعفران نگین در اولین معامله به قیمت

۸۰۴۰ریال منعقدشدو۱۰۳موقعیت باز ایجاد کرد .

 

به کانال تلگرامی

« قیمت روز زعفران »

بپیوندید با مطالب داغ و ویژه

کافیست روی لینک کلیک کنید .

telegram.me/zafruni


سه نرخ زعفران در بورس کالا
4.4 (88.24%) 17 votes

*

code