پرچم زعفران

پرچم زعفران
۴٫۸ (۹۶٫۶۷%) ۶ votes

پرچم زعفران 

گل زعفران ، اولین اندامی است که دراوایل پاییز اززمین می روید ف وپوشش گل از سه کاسبرگ وسه گلبرگ

همرنگ بنفش تشکیل شده است ، وتعدادسه پرچم که طول میله ی پرچم ها سه برابری بساک است .

بساک چیست : 

بساکزعفران زرد رنگ است ، ومادگی در مرکز گل قرار دارد .

درتمام گلها سه پرچم زرد رنگ وجود دارد ف پرچمها به دو صورت سنتی و دستگاه اتومات خشک میکند ودر

بساری از مصارف غذایی استفاده میکنند ، و چون از خانواده ی زعفران است خاصیت زعفران را دارد ، ازانجایی

که قیمت پرچم مناسب تراست به جای گلرنگ استفاده میکنند .

 

قبلا پرچم ها مورد استفاده قرارنمی گرفتند و دور ریخته میشدند ، ولی طی چندین سال اخیر به خاطر اهمییت

ویژه وخواص رنگی که دارد ، مورد توجه کشاورزان و کاسبان قرارگرفته .

مهمترین شهر مولد پرچم زعفران شهرقاینات میباشد ،ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِکه به دوصورت پوشالی که در اوایل فصل ودانه برنجی

وتمییز که بعداز فصل ، ازگل خشک جمع اوری میشود، که نسبت به ان قیمتها متفاوت است وبه صورت فله و

بسته بندی به فروش میرسد .

به طور خلاصه پرچم زرد گل زعفران رامیتوان جایگزین خوبی برای رنگهای شیمیایی و مصنوعی دانست .

 

به کانال تلگرامی

قیمت زعفران امروز 

بپیوندید با مطالب داغ و ویژه

فقط کافیست روی لینک کلیک کنید

www.telegram.me/zafruni


پرچم زعفران
4.8 (96.67%) 6 votes