برداشت زعفران در تربت حیدریه + عکس

برداشت زعفران در تربت حیدریه + عکس
برداشت زعفران در تربت حیدریه + عکس
Rate this post

برداشت زعفران در تربت حیدریه + عکس

اکثر مردم تربت حیدریه ، هرساله با آغاز فصل برداشت زعفران ، صبح ها در زمین کشاورزی مشغول برداشت زعفران و عصر ها را در بازار سپری می کنند.

با داشتن زمین سطح کشت ۸۰ هزار هکتاری این منطقه، کارگران زیادی از روستاها و شهرستان های اطراف مانندد، تربت جام، گناباد ، خواف و… برای کار وارد این شهرستان می شوند، بصورتی که برداشت این محصول برای ۷۰ هزار نفر بصورت مستقیم ایجاد شغل می کند.

خراسان رضوی با داشتن سهم ۸۰ درصدی از تولید زعفران ایران ، قطب تولید زعفران جهان می باشد.

 

 


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


زمان برداشت زعفران تربت حیدریه برداشت گل زعفران تربت حیدریه زعفران نورهان


برداشت زعفران در تربت حیدریه + عکس
Rate this post