آبیاری مزارع زعفران چگونه است؟

آبیاری مزارع زعفران چگونه است؟

آبیاری مزارع وابسته به وضعیت آب و هوایی منطقه است،آبیاری زعفران معمولا از اواسط ماه مهر شروع و یا اوایل آبان شروع می شود. آبیاری بسته به هوای سرد و گرمی هوا دارد، اگر هوا سر باشد آبیاری دیرتر و اگر گرم باشد زودتر آغاز می شود.
در منطقی که کمبود کارگر دارند و یا سطح زیر کشت زیادی دارند ، به جهت اینکه زمان گلدهی به مشکل نخورند و گل دهی مزرعه همزمان به اوج نرسد، آبیاری زمین به صورت قطعه ای و با فواصل چند روز تقسیم می شود.

آبیاری مزارع زعفران چگونه است؟

بهترین زمان برای آبیاری هنگا می است که مینگین دمای هوا در ۴۸ ساعت متوالی، ۱۲ درجه سانتی گراد باشد.
قبل از آبدهی از کود سفید، اوره و یا شکری به زمین خودداری کنید.
بهتر است آبیاری به صورت دوره ای و با فاصله ۱۵ روزه انجام بگیرد، در صورت محدودیت آب ، آبیاری باید ۴ دوره انجام بگیرد.
در هنگام یخبندان زمستان از آبیاری مزارع خودداری کنید.
از اواسط اردی بهشت ماه همزمان با زرد شدن برگ های زعفران آبیاری قطع می شود.


خواندن مطالب زیر به شما توصیه می شود:


آبیاری زعفران در زمستان قیمت زعفران قیمت زعفران قائنات  نرخ زعفران

خشک نرخ زعفران مشهد نرخ زعفران نگین زعفران نورهان

زعفران نورهان*

code  • علیرضا در تاریخ پنجشنبه 22 آذر 1397 گفته است :

    بلاخره قبل آبیاری کود سفید بدیم یا نه؟

WhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.