کود گیاهی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

کود گیاهی و کود گیاهی و کود گیاهی

کودمرغی تعیین مقدار مصرف کود مرغی

 

بهترین روش در تعیین مقدار مصرف کود مرغی در هر هکتار انجام آزمون تجزیه کود مرغی می باشد. در این آزمون مقدار عناصر غذایی موجود در کود مرغی و خواص شیمیائیآن مخصوصا” PH مشخص می شود. مقدار مصرف آن با توجه به آزمون تجزیه کود مرغی و آزمون خاک زراعی تعیین می شود.

زمان و نحوه مصرف کود مرغی :

در فصول مختلف سال کود مرغی را در مزارع مصرف می کنند . با مصرف آن در فصل پائیز بیشترین زمان برای تجزیه کود مرغی وآزاد سازی عناصر غذایی موجود در آن فراهم می گردد.
کاربرد کود مرغی در فصل پائیز به منظور جلوگیری از هدر رفتن ازت در خاک های بافت سبک توصیه نمی شود.در کاربرد آن در فصل بهار برای هدر روی ازت در مزرعه فرصت کمی وجود دارد. بهر حال مصرف آن در فصل بهار انجام عملیاتزراعی و کاشت را به تاخیر می اندازد و می تواند موجب افزایش فشردگی خاک شود.

در بیشتر مواقع کود مرغی را در فصول تابستان و زمستان مصرف می کنندو هنگام مصرف کود مرغی در قبل از کاشت ، مخلوطکامل آن با شخم زدن خاک برای اجتناب از قرار گرفتن بذور در محل دارای کود مرغی زیاد توصیه می شود . چون امکان دارد بذورگیاهان زراعی در اثر سمیت آمونیاک جوانه نزنند و یا گیاهچه حاصل از آنها از بین بروند.

تقریبا” ۳۵ تا ۵۰ درصد ازت موجود در قسمت آلی کود مرغی برای گیاهان هر ساله قابل استفاده است. بعد از مصرف کود مرغیتقریبا” ۲۰ درصد ازت کل آن برای گیاهان زراعی در سال دوم و حدود ۵ تا ۱۰ درصد آن در سال سوم قابل استفاده می باشد.

امروزه کودهای مرغی در کشت زعفران کاربرد فراوانی پیدا کرده است. وجود مواد آلی و نیز دسترسی آسان به کود مرغی سببشده تا این کود از سوی کشاورزان مورد اقبال قرار گیرد.
چرا که تهیه کود مرغی و فرآوری کردن آن بسیار راحت تر و سریع تر از سایر کودهای حیوانی دیگر است.از سویی دیگر و بنا به آزمایشاتی در مرکز تحقیقات مشهد، این مهم را به اثبات می رساند که تاثیر کود مرغی بر میزان رویش گلنسبت به کودهای گاوی بسیار بیشتر است. طبق تحقیقات چنانچه کودهای مرغی را حتی به روش های ساده، مثلاً با روش سیلو،فرآوری و سپس غنی سازی گردد، ساختار کود مرغی حاصل، حاوی عناصر مغذی می باشد که مراحل رویش گیاه را تکمیل، و کیفیت آن افزون خواهد کرد.

مهندس سیروس تاپدوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانال تلگرامی ما

زعفران نورهان

با اخرین قیمت ها از زعفران

telegram.me/zafruni

کود مرغی . نحوه ی کاشت زعفران . پیاز زعفران . قیمت فروش پیاز زعفران . قیمت زعفران . کود زعفران . بازار روز زعفران. ابیاری زعفران*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: