نوشیدنی ارگانیک و انرژی زا زعفران در دانشگاه آزاد

نوشیدنی ارگانیک و انرژی زا زعفران در دانشگاه آزاد
نوشیدنی ارگانیک و انرژی زا زعفران در دانشگاه آزاد
Rate this post

نوشیدنی ارگانیک و انرژی زا زعفران در دانشگاه آزاد

در نمایشگاه هفته پژوهش محققان ایرانی یک نوشیدنی انرژی زا بوسیله زعفران ارائه کردند.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در محل نمایشگاه بین المللی تهران از سوم دی ماه برگزار و تا ششم دی ماه ادامه دارد.

نوشیدنی ارائه شده در این نمایشگاه توسط محققان دانشگاه آزاد تهیه شده است. این نوشیدنی انرژی زای ارگانیک زعفران می باشد که یک نوع محرک به حساب می آید.
در این نوشیدنی از مشتقات زعفران به جای کافئین به عنوان محرک استفاده کرده اند.

این نوشیدنی مشابه خارجی و ایرانی ندارد و مضرات نوشیدنی های کافئین دار را ندارد.
این اختراع امکان بردن حلال به دما و فشار معین و سپس آزادسازی جامدات و تشکیلمحلول با استفاده از یک هد آزادسازی کنترل شده را میسر کرده است.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


نوشیدنی ارگانیک در ایران تولید نوشیدنی ارگانیک نوشیدنی انرژی زا ارگانیک نوشیدنی زعفران نوشیدنی زعفرانی   ققیمت زعفران گرمی قیمت زعفران در بورس قیمت زعفران قائنات نرخ زعفران نرخ زعفران نگین نرخ زعفران در بورس  خرید زعفران عمده خرید زعفران کیلویی خرید زعفران در بورس زعفران نورهان


نوشیدنی ارگانیک و انرژی زا زعفران در دانشگاه آزاد
Rate this post