زعفران ایران در دست افغانستان

زعفران ایران در دست افغانستان Persian saffron 

زعفران ایران در دست افغانستان 

دو دستی بازار خود را در اختیار افغانستان قرار داده ایم 

نایب ریئس شورای ملی زعفران گفت : شرایط به گونه ای است که برخی از تجار ما ، ناگزیر به

فروش زعفران ایران با نام افغانستان هستند .

در مورد اخرین وضعیت بازار زعفران غلامرضا میری می گوید : معمولا طبق یک روال سنتی از ۲۵

اسفند تا ۲۰ فروردین وقفه ای در عرضه ی زعفران به وجود می اید ، این کاهش عرضه در

شرایطی است که هنوز تقاضا و فروش ان وجود دارد ، از همین روی از ۱۷ فروردین شاهد افزایش

تقریبا ۵ تا ۱۰ درصدی در قیمت زعفران هستیم .

ایشان در ادامه به این نکته اشاره کرد که : کشت و عرضه ی زعفران کشور ، هرساله با رشد

همراه است .

میری در مورد افزایش فعالیت کشور افغانستان در بازار زعفران گفت : متاسفانه ما بازار زعفران

ایران را دو دستی در اختیار افغانستان قرار داده ایم ، و مشتریان و بازار خود را به این کشور واگذار می کنیم .

در حقیقت فعالیت افغانستان در این زمینه رو به افزایش است. چون ما محدودیت  در ارائه ی

سرویس به مشتریان را داریم در حال که انها ندارند .

ما محدودیت صادرات ، به هند ، افغانستان و عربستان را داریم ، اما انها به راحتی می توانند از این

بازار ها استفاده کنند .

حتی شرایط به گونه ای است که برخی از تجار ما ناگزیر به فروش زعفران  ایران ، به نام

افغانستان هستند  .

 

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

قیمت زعفران 

با مطالب داغ و یژه

telegram.me/zafruni

اخبار زعفران و خبرهای داغ زعفران و زعفران ایران است که زعفران افغانستان شد و زعفران 

 *

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.