انتخاب پیاز زعفران و زمان کشت زعفران

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

انتخاب پیاز زعفران و زمان کشت زعفران

انتخاب پیاز زعفران و زمان کشت زعفران

احداث مزارع زعفران فقط از طریق پیاز زعفران قابل اجرا می باشد.

انتخاب پیاز خوب و مناسب جهت کاشت جهت گسترش کشت مهم می باشد.

میتوان پیاز را از خاک جدا نموده و اقدام به جابه جایی نمایید در نظر داشته باشید

این کار باید در اردیبهشت ماه تا اواخر مرداد انجام شود زیرا این دوره زمان خواب پیاز می باشد.

بلافاصله بعد از دراورن از زمین پیاز را کشت نمایید تا در زمین جدید اقدام به استراحت نماید.

اواخر مرداد از دراوردن پیاز زعفران جلوگیری نمایید،زیرا در این زمان ممکن است بعضی از پیاز ها ریشه داده و آماده جوانه زدن باشند.

بهتر است از اواخر تیر و اوایل مرداد از کاشت پیاز جلوگیری نمایید زیرا در این زمان زمین بسیار گرم می باشد.

انتخاب پیاز زعفران و زمان کشت زعفران

عملیات کاشت :

ابتدا چاله ها را برای کاشت پیاز آماده می نماییم،و در هر چاله ۳ تا ۱۵ پیاز قرار می دهیم.

عمق کاشت باید بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر باشد.

هنگام کاشت سر پیازها باید رو به بالا باشد،برای کاشت پیاز ۴ یا ۵ نفر شرکت می نمایند.

یک نفر با بیا چاله ها را در میاورد و دو نفر دیگر پیازهارا به صورت دسته های ۳تا۵ یا ۱۵تایی انتخاب می نمایند.

نفر چهارم پیاز ها را داخل چاله قرار می دهد،سپس با بیل یا ماله سطح را هم سطح می کنیم تا پیاز ها به خاک بچسبند.

زمین تا ابیاری پاییزه به همین صورت رها می شود، دقت کنید قبل از ابیاری ۱۰تا۲۰ تن کود حیوانی پوسیده در زمین پخش کنید.

 مناسب.بسته بندی مناسب زعفران.

درجه بندی کیفیت زعفران.انتخاب برند زعفران.انتخاب پیاز زعفران.انتخاب برند زعفران.انتخاب پیاز زعفران.روش نگهداری زعفران دم کرده.نگهداری زعفران در فریزر.نحوه نگهداری زعفران در خانه.نگهداری زعفران به مدت طولانی.نگهداری زعفران آب کرده.نگهداری زعفران برای طولانی مدت.نگهداری زعفران خشک.شرایط نگهداری زعفران خشک.نگهداری زعفران در منزل.

زمان کشت زعفران در مشهد.زمان کشت زعفران در منزل.زمان کشت زعفران در منزل.*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: