قیمت های زعفران نورهان

قیمت های زعفران نورهان price-saffron

قیمت زعفران امروز پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹

 

 

تاریخ

۱۳۹۸/۰۲/۱۹

تاریخ

۱۳۹۸/۰۲/۱۸

نوع زعفران  

حداقل

 

حداکثر

 

حداقل

 

حداکثر

پوشال ضعیف

۱۰/۵۰۰

۱۰/۷۰۰

۱۰/۴۰۰

۱۰/۶۰۰

پوشال معمولی

۱۰/۷۰۰

۱۰/۹۰۰

۱۰/۶۰۰

۱۰/۸۰۰

پوشال قلمدار

۱۱/۰۰۰

۱۱/۲۰۰

۱۰/۸۰۰

۱۱/۱۰۰

شبه نگین

۱۱/۲۰۰

۱۱/۵۰۰

۱۱/۱۰۰

۱۱/۵۰۰

نگین

۱۱/۵۰۰

۱۲/۰۰۰

۱۱/۵۰۰

۱۱/۸۰۰

سوپر نگین ۱۲/۰۰۰

۱۳/۰۰۰

۱۲/۰۰۰

۱۳/۰۰۰

سوپرنگین تاپ

۱۳/۰۰۰

۱۴/۰۰۰

۱۳/۰۰۰

۱۴/۰۰۰

ریشه سفید

۹۰۰۰

۱/۱۰۰

 ۹۰۰

۱/۱۰۰

پرچم

۱۲۰

۱۵۰

۱۲۰

۱۵۰

 


قیمت ها یک گرم به تومان می باشد!!!!

 

نرخ زعفران امروزپنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹

جهت سفارش و خرید محصول به سایت www.noorhan.net مراجعه کرده  و از سربرگ فروشگاه اقدام به خرید نمایید.

درصورت خرید بصورت عمده و بالای ۱۰ کیلوگرم با شماره تلفن ۰۹۰۲۷۷۸۰۸۸۸  تماس حاصل فرمایید

قیمت پیاز زعفران 

زعف ران ،بازار زعفران و قیمت
  و  کیلویی ، زعفران نگین و زعفران مثقالی و قیمت زعفرانو زعفران مثقالی، زعفران سحرخیز و زعفران بهرامن و زعفران شهری یا نوین زعفزعفرانران

قیمت زعفران price-saffron

قیمت زعفران امروزprice-saffron-

 


قیمت های زعفران نورهان
4.3 (86.67%) 9 votes

*

code