پرسش و پاسخ در مورد گل ندادن زمین زعفران

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پرسش و پاسخ در مورد گل ندادن زمین زعفران

⚡سوال یکی از اعضا:
سلام.زمین ماسه هزارمتره سال گذشته کاشتیم امسال فقط بیست کیلو گل دادعلتش چی می تونه باشه؟کود و سم و آبشم به موقع دادیم.تربت جام

? پاسخ۱  کارشناسان  گرامی مهندس محمد اثنی عشری :
دلایل زیادی میتونه داشته باشه با این اطلاعات کمی که شما ارسال کردین اظهار نظر مشکله
?مهندس محمد اثنی عشری

? پاسخ۲  کارشناسان  گرامی مهندس مهندس مهدی قوی :
دلایل متعددی میتواند داشته باشد .عدم رعایت هر یک از نکات فنی در مورد کشت زعفران از قبیل تاریخ کاشت ، زمان و نحوه آبیاری،عمق کاشت،علی الخصوص اندازه پیاز هاو….در سال گذشته ونیز عواملی مانند تاریخ آبیاری ،سله شکنی ،تغدیه مناسب با کودهای مناسب وسله شکنی در سال جاری میتواند موثر باشد .

ولی یکی از عوامل قطعی موثر بر این کاهش عملکرد شرایط آب وهوایی حادث شده در سال زراعی جاری می باشد .یا به عبارتی عدم دریافت شوک سرمایی مناسب از طرفی وعدم تحقق دمای بهینه برای دوران گلدهی واحتمالا عدم انتخاب زمان مناسب آبیاری با توجه به آب وهوای منطقه بسیار در کاهش عملکرد شما موثر بوده است .البته به شرط سالم بودن پیازها
?مهندس مهدی قوی

پرسش و پاسخ در مورد گل ندادن زمین زعفران


دیگر پرسش های اعضای محترم سایت:


گل زعفران گل دادن زعفران نحوه گل دادن زعفران شرایط گل دادن زعفران علت کم گل دادن زعفران علت دیر گل دادن زعفران دلیل کم گل دادن زعفران زعفران نورهان گل زعفران زعفران نورهان*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: