پرسش و پاسخ در مورد گلدهی بیشتر زعفران

پرسش و پاسخ در مورد گلدهی بیشتر زعفران

⚡سوال یکی از اعضا:
سلام برای گل دادن زعفران از چه کودی باید استفاده کرد

? پاسخ۱  کارشناسان  گرامی مهندس محمود معدنی ثانی :
گل و تحریک آن یک ویژگی فیزیولوژی وابسته به طول روز و دمای هوا است و هیچ کودی نمیتواند گل سال جاری رو زیاد بکند، اما برای سال بعد میشه با محلول پاشی های منظم و آبیاری صحیح و به موقع هر .۲۰ تا ۲۵ روز یک بار و استفاده منظم از کود های دامی پوسیده جهت اصلاح خاک برای سال بعد پیاز رو قوی کرد
?مهندس محمود معدنی ثانی

پرسش و پاسخ در مورد گلدهی بیشتر زعفران

? پاسخ۱  کارشناسان  گرامی مهندس مهدی قوی :
گل دادن زعفران یک ویژگی فیزیولوژیک می باشد وهیچ کودی به تنهایی وبدون در نظر گرفتن صفات بنه زعفران باعث گلدهی نمیشود.ولی کودها در صورت مساعد بودن سایر شرایط به خصوص PH خاک باعث تقویت وتغذیه بنه (پیاز) ودرنتیجه افزایش گلدهی میشود.
?مهندس مهدی قوی

? پاسخ۱  کارشناسان  گرامی مهندس محمد اثنی عشری :
تصویر ذیل, ارسال شده توسط مهندس محمد اثنی عشری??

گلدهی زعفران


دیگر پرسش های اعضای محترم سایت:


افزایش گلدهی زعفران میزان گلدهی زعفران دوره گلدهی زعفران عدم گلدهی زعفران کود گلدهی زعفران آموزش کاشت زعفران زعفران نورهان*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.