پرسش و پاسخ در مورد نوبت های کوددهی زمین زعفران

پرسش و پاسخ در مورد نوبت های کوددهی زمین زعفران
Rate this post

پرسش و پاسخ در مورد نوبت های کوددهی زمین زعفران

⚡سوال یکی از اعضا:
سلام یک سوال درمورد کشت زعفران داشتم سال اول کشت هم میشه ازکود حیوانی استفاده کرد یا ضرر داره؟؟

📝 پاسخ۱  کارشناسان  گرامی مهندس محمد اثنی عشری :
قبل از عملیات کاشت زعفران اعمال کود حیوانی مشکلی پیش نمی آورد البته بیش از حد نباید اعمال شود
💞مهندس محمد اثنی عشری

 

پرسش و پاسخ در مورد نوبت های کوددهی زمین زعفران

📝 پاسخ۲  کارشناسان  گرامی مهندس مهدی قوی :
استفاده از کود دامی در سال اول به دلیل کمبود مواد آلی در خاکهای کشور ماحتما ضروری ولازم میباشد.هم به جهت کمک به بهبودو اصلاح وضعیت خاک وهم به جهت افزایش مواد غذایی در خاک.وهم چنین کمک به نگهداری بیشتر رطوبت در خاک وآفزایش راندمان آبیاری.وبهتر این است که قبل از شخم روی سطح زمین پخش شود وهمراه شخم با خاک سطحی مخلوط گردد.میزان استفاده بستگی به شرایط زمین و در دسترس بودن کود دامی بین ۲۰تا۴۰تن در هکتار.و کود گاوی ترجیح دارد نسبت به کود گوسفند.
💞مهندس مهدی قوی


دیگر پرسش های اعضای محترم سایت:


کود دهی زمین زعفران کاشت زعفران کاشت زعفران گلخانه ای کاشت زعفران بدون خاک زعفران نورهان


پرسش و پاسخ در مورد نوبت های کوددهی زمین زعفران
Rate this postکانال تلگرام قیمت روز زعفران

دریافت جدیدترین قیمت و اخبار زعفران در کانال "قیمت روز زعفران"با بیش از 15 هزار عضو فعال

عضویت در کانال قیمت زعفران بستن