اخبار زعفران (میزان حرارت)

اخبار زعفران Saffron news

میزان حرارت برای گلدهی

 

از میان محصولات کشاورزی، زعفران از جمله ارزشمندترین محصولاتی است

که با توجه به ویژگی‌های خاص خود، امکان گسترش تولید و صادرات آن

وجود دارد؛ از کل محصولات غیرنفتی بخش کشاورزی، صادرات زعفران به

علت ارزآوری آن از یک‌سو و ایجاد درآمد و اشتغال‌زایی روستاییان کشور از

سوی دیگر لزوم توجه آن را دو چندان می‌کند.

اغلب در مناطق کشور به علت نیاز آبی کم این محصول و سازگاری مناسب آن با شرایط محیط، برای کشت آن مبادرت می‌ورزند؛ لذا در سال‌های اخیر سطح زیرکشت زعفران به خصوص در استان خراسان رضوی افزایش یافته و بسیاری از کشاورزان بدون درنظرگرفتن شرایط مناسب این محصول، اقدام به کشت آن می‌کنند.

در پژوهش حاضر آمار و اطلاعات ماهیانه مربوط به درجه حرارت متوسط و حداقل، در دو شهرستان دارای کشت زعفران استان خراسان رضوی در یک دوره ۹۳ ساله و نیز عملکرد زعفران در این دوره، گردآوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS اقدام به رگرسیون‌گیری شد.

نتایج نشان داد بین درجه حرارت حداقل و درجه حرارت متوسط و عملکرد زعفران در شهرستان‌های سبزوار و تربت حیدریه رابطه معنی‌داری وجود دارد، به طوری که برای تربت حیدریه و سبزوار می‌توان درجه حرارت حداقل را عامل محرک گل‌دهی زعفران معرفی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

به کانال تلگرام زیر بپیوندید

قیمت روز زعفران

با مطالب ویژه

telegram.me/zafruni

 

قیمت زعفران . خرید زعفران . پیاز زعفران . خرید قیمت پیاز زعفران .زعفران مثقالی.Der Preis für زعفران نگین Le prix du safran.El precio del azafrán.El precio del azafrán.Safran


اخبار زعفران (میزان حرارت)
5 (100%) 1 vote

*

code