اخبار زعفران (میزان حرارت)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اخبار زعفران Saffron news

میزان حرارت برای گلدهی

 

از میان محصولات کشاورزی، زعفران از جمله ارزشمندترین محصولاتی است

که با توجه به ویژگی‌های خاص خود، امکان گسترش تولید و صادرات آن

وجود دارد؛ از کل محصولات غیرنفتی بخش کشاورزی، صادرات زعفران به

علت ارزآوری آن از یک‌سو و ایجاد درآمد و اشتغال‌زایی روستاییان کشور از

سوی دیگر لزوم توجه آن را دو چندان می‌کند.

اغلب در مناطق کشور به علت نیاز آبی کم این محصول و سازگاری مناسب آن با شرایط محیط، برای کشت آن مبادرت می‌ورزند؛ لذا در سال‌های اخیر سطح زیرکشت زعفران به خصوص در استان خراسان رضوی افزایش یافته و بسیاری از کشاورزان بدون درنظرگرفتن شرایط مناسب این محصول، اقدام به کشت آن می‌کنند.

در پژوهش حاضر آمار و اطلاعات ماهیانه مربوط به درجه حرارت متوسط و حداقل، در دو شهرستان دارای کشت زعفران استان خراسان رضوی در یک دوره ۹۳ ساله و نیز عملکرد زعفران در این دوره، گردآوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS اقدام به رگرسیون‌گیری شد.

نتایج نشان داد بین درجه حرارت حداقل و درجه حرارت متوسط و عملکرد زعفران در شهرستان‌های سبزوار و تربت حیدریه رابطه معنی‌داری وجود دارد، به طوری که برای تربت حیدریه و سبزوار می‌توان درجه حرارت حداقل را عامل محرک گل‌دهی زعفران معرفی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

به کانال تلگرام زیر بپیوندید

قیمت روز زعفران

با مطالب ویژه

telegram.me/zafruni

 

قیمت زعفران . خرید زعفران . پیاز زعفران . خرید قیمت پیاز زعفران .زعفران مثقالی.Der Preis für زعفران نگین Le prix du safran.El precio del azafrán.El precio del azafrán.Safran*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: