قاچاق زعفران، بازار زعفران در دست قاچاقچیان است

بازار زعفران در دست قاچاقچیان است

دریافت خبر در چهارشنبه ۲ آبان ماه 

قاچاقچیان در بازار زعفران

با وجود قاچاق زعفران، در شرایط حاضر خرید و فروش زعفران متوقف شده است.

و در این شرایط تنها قاچاقچیان در بازار فعالیت می کنند.

حداقل نرخ زعفران این روزها هر کیلو ۵ میلیون و حداکثر قیمت زعفران کیلویی ۱۷ میلیون می باشد.

این نرخ ها مورد تایید نمی باشد زیرا نرخ قیمت حداقل ۵ و حداکثر ۱۲ میلیون می باشد.

قاچاقچیان تعهدی نسبت به بازگشتن ارز به قیمت را ندارند به همین دلیل قیمت ها را در بازار بالا می برند.

با توجه به مدیریت بازار توسط قاچاقچیان نمی توان قیمت زعفران را پیش بینی کرد زیرا خرید و فروشی انجام نمی گردد.

برداشت انبوه زعفران در ۵ آبان ماه شروع می گردد و تا پایان برداشت نمی توان گیش بینی دقیقی از قیمت داشته باشیم.

بازار زعفران در دست قاچاقچیان است*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.