تعبیر دیدن زعفران در خواب

زمان مطالعه: ۲ دقیقه تعبیر خواب زعفران تعبیر دیدن زعفران در خواب تعبیر دیدن زعفران در خواب به معنای مال و نعمت می باشد ولی خوردن آن به معنای بیماری و اندوه می باشد برای بیننده خواب. همچنین دیدن رنگ زعفران در خواب روی لباس خوب نیست. رسیدن بوی زعفران به مشامتان در تعبیر […]

ادامه مطلب
WhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.