تعبیر دیدن زعفران در خواب

تعبیر دیدن زعفران در خواب تعبیر دیدن زعفران در خواب تعبیر دیدن زعفران در خواب به معنای مال و نعمت می باشد ولی خوردن آن به معنای بیماری و اندوه می باشد برای بیننده خواب . همچنین دیدن رنگ زعفران در خواب روی لباس خوب نیست. تعبیر خواب زعفران رسیدن […]

ادامه مطلب
تعبیر دیدن زعفران در خواب
5 (100%) 6 votes