تعبیر دیدن زعفران در خواب

تعبیر دیدن زعفران در خواب تعبیر دیدن زعفران در خواب تعبیر دیدن زعفران در خواب به معنای مال و نعمت می باشد ولی خوردن آن به معنای بیماری و اندوه می باشد برای بیننده خواب . همچنین دیدن رنگ زعفران در خواب روی لباس خوب نیست. تعبیر خواب زعفران رسیدن […]

ادامه مطلب
تعبیر دیدن زعفران در خواب
4.1 (81.25%) 32 votes