سهم زعفران ایران در تامین نیاز جهان

سهم زعفران ایران در تامین نیاز جهانThe share of saffron سهم زعفران ایران در تامین نیاز جهان  معاون وزیر جهاد کشاورزی : همانطور که می‌دانیم در سپهر اقتصاد کشاورزی کشور، موضوع صادرات، مهمترین موتورمحرکه توسعه بخش بوده و در کوتاه‌مدت موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. وی همچنین گفت: طرفه اینکه […]

ادامه مطلب
WhatsApp
Hi. If you are a buyer of saffron, you can leave a .Message here. We are here for any questions

سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.