ورود زعفران به بورس کالا و روزگار شیرین زعفرانکاران

ورود زعفران به بورس کالا و روزگار شیرین زعفرانکاران

از زمان قدیم نزدیکترین خریداران زعفران از کشاورزان، معمولا دلالان بوده اند. کشاورزان سود اندکی از دسترنج خود می برند و نفع اصلی عاید واسطه گران و دلالان می شد.
امروزه این قاعده به پایان رسیده است و کشاورزان با توانمندی عرضه مستقیم زعفران به بورس ، سود اصلی را نصیب خود کرده اند.

کارشناس بورس علیرضا باغانی این مزیت را ” کاهش ریسک فعالیت اقتصادی “ می نامد و یک نکته مثبت بورس برای کشاورزان می داند.
باغانی در طی صحبت خود گفت: قبلا شاهد این اتفاق بودیم که کشاورزان با فروش محصول خود به دلالان ، سود اصلی را نصیب ایشان می کردند. اما هم اکنون بورس کالا این بستر را برای کشاورزان فراهم نموده تا بتوانند محصول خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه در بورس به فروش برسانند و سود خود را از عرضه محصولات ببرند.
بورس کالا به عنوان بستری شفاف منافع همزمان فروشنده و خریدار را برآورده می کند.

ورود زعفران به بورس کالا و روزگار شیرین زعفرانکاران

بورس کالا چه مزیتی دارد؟

همین که واسطه ها حذف شده اند و زعفران قیمت واقعی خود را پیدا کرده است ، حکایت از سود عرضه زعفران در بورس کالا می باشد.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


زعفران نورهان بورس کالا زعفران مزیت های بورس کالا مزیت بازار بورس قیمت زعفران قیمت زعفران گرمی قیمت زعفران در بورس  نرخ زعفران خشک نرخ زعفران نگین نرخ زعفران در بورس نرخ زعفران بروز خرید زعفران خرید زعفران عمده خرید زعفران کیلویی خرید زعفران در بورس خرید زعفران نگین زعفران نورهان*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.