جایگاه فروش گل زعفران در خیابانها

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

جایگاه فروش گل زعفران در خیابانها

جایگاه فروش گل زعفران در خیابانها

 

زعفران گلی است که در جهان شهرت فراوانی دارد، اما اینجا در خراسان جنوبی به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید آن قدرش را آن چنان که باید نمی دانند.
فصل برداشتش فرارسیده، اما به جای اینکه در مراکز اصلی خرید و فروش مبادله شود، در کنار خیابان و سر گذر تجارت می شود، تجارتی که می توان نام آن را تجارت خیابانی گذاشت. کشاورز، شب و روز تلاش می کند، زعفران را با اصول تایید شده بکارد و اکنون در سرمای پاییز برداشت می کند، اما گاهی حتی پول کارگرش هم حاصل نمی شود.
به گزارش ایسنا، کشاورز نیز به دلیل عدم آگاهی از ساز و کارهای خرید حمایتی، فروش به واسطه ها را به عنوان راحت ترین راه انتخاب می کند و نمی داند با این کار چقدر از ارزش محصولش کاسته می شود.

 


گوشه خیابان روی یک پارچه گل های زیبای بنفش رنگ زعفران را پهن کرده و بلند جار می زند: « گل زعفران؛ بیا ببر؛ از مزرعه تا خانه».
این فروشنده دست فروش زعفران به ایسنا می گوید: از کشاورزان قاینی این تعداد زعفران را خریده و سپس در بیرجند به علت اینکه فروش بیشتری دارد می فروشم. گل زعفران را از کشاورز را سر زمین کیلویی ۷۵ هزار تومان می خرم و در خیابان کیلویی ۸۰ هزار تومان می فروشم.
یکی دیگر از این افراد که زعفران سرایان را به خیابان برای فروش آورده، می گوید: از کشاورز ۷۲ هزار تومان می خرم و در مرکز استان به قیمت ۸۰ هزار تومان می فروشم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون ماموران جلوی کارت را نگرفته اند، گفت: چندین سال است که این کار را انجام داده و سود خوبی کسب می کنم و کسی جلوی من را نگرفته است.
سود سرشار زعفران مثل همیشه به جیب دلالان می رود

 


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


 *

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: