زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است

زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است

زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است

چقدر با زعفران زینتی اشنا هستید .

زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است

زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است

گلهای زعفران تزیینی گلهایی هستند که به رنگهای سفید و زرد و بنفش یافت میشود.
که دارای رگه های تیره رنگی است که در انتهای ساقه دیده میشود.
این گونه از گل در بهار میروید و گل میدهد.که از ان به صورت گلدانی استفاده میشود.
نمونه ی خوراکی ان در پاییز میروید که همان زعفران معروف است و خاصیت خوراکی دارد.

در زعفران های بهار گل: انها در پاییز کاشته میشوند و در تابستان گلهای ان میروید.
اما در اواسط تیرماه برگهای ان شروع به پیری میکند.
بذر این نوع گلها در اوایل شهریور در گلدانها با عمق دو سانتی متر کاشته میشود .

 

زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است

زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است

و طی یک یا دوسال این نوع بذر برداشت و جمع اوری میشود.
نحوه ی کاشت این نوع زعفران بهار گل به این صورت است که :
کاشت این نوع گل زعفران تزیینی در مهر ماه شروع میشود .
سیستم کاشت این گیاه به صورت کرتی است و در زمین به صورت ردیفی کاشته میشود.
عمق کاشت این گیاه باید بین ۷ تا ۱۰ سانتی متر از سطح خاک باشد.
اما در زعفران خوراکی عمق کاشت باید بین ۵ تا ۲۰ سانتی متر باشد.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


بهترین روش نگهداری از بذر این گیاه به این صورت است که ان را در انبارها با دمای ۲۰ تا ۲۳ درجه در مهر ماه نگهداری میکنند.
که این دما تا ۱۷ درجه سانتی گراد باید کم شود تا زمان کاشت ان فرا رسد.
بنابراین بهترین دما برای نگهداری بذر ها بین ۹ تا ۱۷ درجه است.
هر پیاز ان بین ۳ تا ۴ گل میدهد.
این گیاه به خاکی معمولی نیاز دارد و نحوه ی ابیاری ان مانند گلهای باغبانی است.
این گیاه خاصیت دارویی دارد و در مناطق گرم مدیترانه ای میروید.
معمولا گلهای ان به شکل جام لبه بلند است که ارتفاع ساقه ی ان بین ۵ تا ۷ سانتی متر است.
در کل بیش از ۵۰۰ نوع گل از این مدل گلهای زعفران وجود دارد که یا به صورت تزیینی وجود دارد یا مصارف دارویی و خوراکی دارد.

اخبار زعفران. اخبار زعفران. اخبار زعفران. قیمت زعفران. قیمت زعفران.. قیمت زعفران مثقالی. قیمت زعفران مثقالی.

زعفران گرمی چند. زعفران گرمی چند. زعفران گرمی چند.خرید زعفران اینترنتی. خرید زعفران اینترنتی. خرید زعفران اینترنتی

زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است

زعفران زینتی چه نوع زعفرانی است*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: