آیا با انواع زعفران آشنا هستید؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

آیا با انواع زعفران آشنا هستید؟

در اصطلاحات علمی سه شاخه قرمز زعفران را کلاله و سفیدی ادامه ی آن را خامه می گویند.

 

انواع زعفران

نگین سوپر:

 • تیره نباشد.
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد.
 • سه شاخه کلاله از هم کاملا جدا باشد.
 • انتهای کلاله ها سفید نباشد.
 • جنس کلاله درشت باشد.
 • بصورت راست و بدون فرخوردگی خشک شده باشد.
 • گرده نداشته باشد.

نگین:

 • خوش رنگ باشد.
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد.
 • سه شاخه کلاله از هم جدا باشد.
 • انتهای کلاله ها سفید نباشد.
 • دارای فرخوردگی نباشد.
 • گرده نداشته باشد.

شبه نگین:

 • خوش رنگ باشد.
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد.
 • سه شاخه کلاله ها از هم جدا نیست، ولی انتهای کلاله سفیدی ندارد.
 • دارای فرخوردگی است.
 • جنس کلاف باشد.( هنگام برداشتن تکه ای از جسم، حجم زیادتری به همراه آن برداشته شود.)

سرگل:

 • خوش رنگ باشد.
 • به هم چسبیده نباشد.
 • کلاله ها کاملا از هم جدا است.
 • کلاله بدون ذره ای سفیدی و کاملا قرمز باشد.

( تشخیص مرغوبیت سرگل دشوار است و با دو شاخه” طول کلاله” و ” عدم وجود تکه های سفیدی مخلوط بابار که رنگ قرمز به خود گرفته اند” عیارسنجی می شود.به طوری که سرگل درجه ۱ از نگین سوپر گرانتر و سرگل درجه ۳ اندکی از پوشال قلمدار گرانتر است.)

پوشال قلمدار:

 • خوش رنگ باشد.
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد.
 • انتهای کلاله سفیدی دارد.
 • راست خشک شده باشدو دارای فرخوردگی نباشد.
 • کلاف باشد.

پوشال معمولی:

 • خوش رنگ باشد.
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد.
 • انتهای کلاله سفیدی دارد.
 • دارای فرخوردگی است.
 • جنس کلاف نباشد.

خواندن مطالب زیر به شما توصیه می شود:


زعفران نورهان  انواع زعفران نگین انواع زعفران پوشال زعفران نگین چیست زعفران پوشال چیست تفاوت انواع زعفران زعفران سرگل چیست زعفران شبه نگین چیست قیمت زعفران شبه نگین زعفران قلم دار زعفران پوشال قلمدار زعفران نورهان*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: