تاثیر زئونیت بر جوانه زنی زعفران

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

تاثیر زئونیت بر جوانه زنی زعفران

زئولیت ها یک سنگ معدنی هستند که به خاک مزارع اضافه می شوند. این ماده ارزشمند به دلیل جذب بالا می تواند آب و کود را در مدت زمان بیشتری در خود نگه دارد.

طرح پژوهشی بررسی تاثیر زئونیت بر جوانه زنی زعفران در بیرجند مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به آن می پردازیم.

به گفته معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند : برای بررسی اینکه زئونیت تاثیری بر جوانه زنی زعفران دارد،  مطالعات زیادی بر روی کشت زعفران در مناطق اقلیمی مختلف انجام گرفته است. سبز شدن گیاهان یکی از مهمترین مراحل رشد می باشد که دارای اهمیت بسزایی می باشد.

بهدانی اضافه کرد: زعفران یکی از گران ترین ادویه های جهان می باشد، و در این طرح زود سبز شدن گیاه و رسیدن به گلدهی مورد بررسی قرار گرفته است.

مجری این طرح ادامه داد: زئولیت ها که از خانواده کانی های آلومینوسیلیکاته می باشند، باعث حاصلخیزی خاک ، نگهداری و ذخیره سازی آب می شوند.

وی افزود: در مناطق خشک و نیمه خشک، با استفاده از این ماده میتوان اثرات نامطلوب خشکی را تعدیل بخشید.

در این تحقیق از زئولیت های پتاسیک، کلسیک و همچنین خاک ترکیبی در مقدار های ۲بیست و شصت گرم در هر کیلوگرم خاک ، تاثیر آن بر زمان و در صد سبزی بررسی شد.

بهدانی نتایج این طرح را این چنین توضیح داد: استفاده از زئونیت باعث تحریک جوانه زنی بنه های زعفران ، بهبود بخشیدن به زمان سبز شدن، افزایش درصد جوانه زنی نقش مهمی داشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون که استفاده نکردن از سموم و مواد شیمیایی  در حقظ محیط زیست اهمیت زیادی دارد، زئولیت ها به عنوان یک دوستار طبیعت و کانی طبیعی مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.

خاشعی جری این طرح اضافه کرد:  این طر ح نتایجی بسیار خوبی دارد و میتواند برای افزایش عملکرد از آن استفاده کرد.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


زئولیت زئولیت و گلدهی زعفران جوانه زنی سریع گلدهی زعفران قیمت زعفران قیمت زعفران گرمی نرخ زعفران نرخ زعفران خشک نرخ زعفران مشهد زعفران نورهان قیمت زعفران نورهان

قیمت زعفران نورهان نرخ زعفران خشک قیمت زعفران گرمی  جوانه زنی سریع  نرخ زعفران مشهد*

code  • حمیدرضا نصرتی در تاریخ چهارشنبه 21 آذر 1397 گفته است :

    سلام
    با سپاس از مطالب مفید شما
    لطف فرموده بفرمایید برای هر هکتار مزرعه زعفران چه مقدار زءولیت مورد نیاز است
    سپاسگزارم

WhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: